TIÊU ĐIỂM
  • Cho em trái tim khỏe mạnh
  • Nhờ được phẫu thuật tim miễn phí, nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh đã khỏe mạnh, với các em và gia đình ...
  • Tấm thẻ nghĩa tình
  • Với mong muốn giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với những cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là được ...