• Giao thông kết nối
 • 05:51, 14/02/2021
 • Với sứ mệnh mở đường, hạ tầng giao thông Hậu Giang đã tạo được sức bật cho khu vực nông thôn và mở thêm nhiều tuyến đường huyết mạch kết nối vùng.
 • Đảm bảo an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch
 • 08:21, 04/02/2021
 • Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả là những nhiệm vụ quan trọng dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
 • Kỳ vọng những dự án giao thông mới
 • 17:59, 26/01/2021
 • Nhiều dự án giao thông trọng điểm chuẩn bị được triển khai xây dựng trong nhiệm kỳ này sẽ từng bước hoàn thiện quy hoạch giao thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
 • Trật tự, an toàn giao thông chuyển biến tích cực
 • 17:58, 26/01/2021
 • Sau một tháng (từ ngày 15-12-2020 đến 13-1-2021) thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT), bảo vệ Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
 • Nhiều hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông
 • 06:02, 08/01/2021
 • (HG) - Thực hiện Kế hoạch “Năm an toàn giao thông 2020”, ban an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông,