Giải ngân 100% vốn phân bổ cho các dự án giao thông và nông nghiệp

02/02/2023 | 12:07 GMT+7

(HG) - Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công đơn vị được phân bổ năm 2022 trên 885 tỉ đồng (vốn ngân sách Trung ương trên 777 tỉ đồng, vốn ngân sách địa phương khoảng 107 tỉ đồng). Trong đó, vốn phân bổ để thực hiện các công trình, dự án giao thông là trên 800 tỉ đồng, giải ngân đạt tỷ lệ 100%. Vốn phân bổ thực hiện các công trình nông nghiệp gần 80 tỉ đồng, đã giải ngân gần 100%.

100% vốn phân bổ để thực hiện các công trình, dự án giao thông và nông nghiệp đã được giải ngân.

Năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư công Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp được phân bổ trên 1.124 tỉ đồng, từ các nguồn: vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách Trung ương thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vốn ngân sách địa phương. Trong đó, vốn phân bổ cho các dự án giao thông gần 890 tỉ đồng, vốn phân bổ cho các dự án nông nghiệp khoảng 235 tỉ đồng. Tổng khối lượng thực hiện từ đầu năm 2023 đến nay trên đạt 1,87% kế hoạch.

Tin, ảnh: ẨN LIÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>