Quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí

19/02/2021 | 06:02 GMT+7

(HG) - Chủ đề của Năm An toàn giao thông 2021 là “Nâng cao năng lực, hiệu lực thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT)”. Qua đây, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, ATGT. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành, xây dựng ý thức văn hóa giao thông trong tầng lớp nhân dân. Kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông từ 5-10% về số vụ, số người chết và bị thương so với năm 2020. Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trên các trục giao thông chính của tỉnh.

Ngành chức năng tỉnh tỉnh đến cơ sở tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ đầu năm 2021.

Kế hoạch năm ATGT được triển khai với yêu cầu chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp từ tỉnh đến cơ sở ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2021. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh; Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Năm ATGT 2021 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về công tác bảo đảm trật tự ATGT; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông…

KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>