• Ứng dụng VssID: Nhiều tiện ích cho người dân
  • 05:57, 04/12/2020
  • VssID - Bảo hiểm xã hội số là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, nhằm giúp mọi người tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công một cách tiện lợi, tiến tới được sử dụng để thay thế sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).
  • Hậu Giang tăng tốc thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện
  • 16:55, 26/11/2020
  • Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, góp phần đảm bảo đời sống người dân lúc hết tuổi lao động. Hiện nay, BHXH tỉnh đang đẩy mạnh vận động người dân tham gia chính sách này, vừa góp phần hoàn thành chỉ tiêu được giao, vừa đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
  • Gặp khó chỉ tiêu bảo hiểm y tế
  • 09:02, 24/11/2020
  • So với nghị quyết đề ra, hiện nay phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, đang gặp khó về chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).