• Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện
  • 07:50, 28/05/2021
  • Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng. Đây là tín hiệu đáng mừng để thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.
  • Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện: Linh hoạt, sáng tạo từ cơ sở
  • 07:49, 28/05/2021
  • Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội và tác động không nhỏ tới công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH Việt Nam đã chủ động, thực hiện các giải pháp đồng bộ, sáng tạo, phù hợp, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, vừa đảm bảo đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.