• Gặp khó chỉ tiêu bảo hiểm y tế
  • 09:02, 24/11/2020
  • So với nghị quyết đề ra, hiện nay phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, đang gặp khó về chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).
  • Tấm thẻ nhân văn
  • 08:27, 30/10/2020
  • Không may đau ốm, bệnh tật hoặc cần phải phẫu thuật, người dân sẽ tốn kém chi phí rất nhiều, nhất là với những người thu nhập thấp thì lại càng khó khăn hơn. Những lúc ấy, tấm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) lại càng thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc...