• Gia hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với mã thẻ bảo hiểm y tế DT và DK
 • (HG) - Đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (mã đối tượng DT), người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (mã đối tượng DK) trên địa bàn tỉnh đã được cấp thẻ BHYT năm 2020 được gia hạn sử dụng từ 1-1-2021 cho đến khi có quy định mới.
 • Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân
 • 07:06, 04/01/2021
 • Xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
 • Góp phần đảm bảo an sinh xã hội
 • 09:31, 25/12/2020
 • “Trong năm 2020, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, thiên tai bão lũ, nhưng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội”, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đánh giá tại Hội nghị trực tuyến Triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành BHXH.
 • Chính sách bảo hiểm thất nghiệp
 • 09:02, 24/12/2020
 • Chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được triển khai từ năm 2009 được coi là “điểm tựa” cho người lao động.
 • Thông Báo: Về việc chuyển địa điểm Văn phòng Bảo hiểm thất nghiệp Dịch vụ việc làm
 • 09:26, 22/12/2020
 • Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, từ ngày 7-12-2020, Văn phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Dịch vụ việc làm thành phố Ngã Bảy (đường 30/4, khu vực 2, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy) chuyển địa điểm về ấp Mỹ Hòa, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang với tên gọi Văn phòng Bảo hiểm thất nghiệp - Dịch vụ việc làm Phụng Hiệp.