• Làm thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất trên Cổng dịch vụ công quốc gia
  • 04:55, 07/08/2020
  • Thời gian qua, nếu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) bị hỏng, mất thì mọi người phải liên hệ đại lý thu tại địa phương hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) để làm lại thẻ BHYT. Hiện nay, ngành BHXH đã thực hiện nâng cấp Hệ thống Giao dịch điện tử BHXH tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất, và một số thủ tục khác. Điều này đem lại nhiều thuận lợi cho người dân.