• Cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp
  • Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số công ty, doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, do đó đã đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, là cách góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
  • Bảo hiểm xã hội toàn dân: Giải pháp an sinh xã hội
  • 08:07, 15/05/2020
  • Ngày 21-11-2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH, trong đó lấy tháng 5 là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.
  • Để chị em tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
  • 06:36, 08/05/2020
  • Nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là trong hội viên phụ nữ, các cấp hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến người dân.