• Việt Nam cơ bản hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân
  • Ban Kinh tế Trung ương vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020.
  • Điểm tựa của người lao động
  • 10:02, 23/12/2021
  • ​​​​​​​Chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã thể hiện vai trò là “điểm tựa” cho người lao động, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
  • Đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu năm 2022
  • 09:36, 03/12/2021
  • Những năm qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và Sở Y tế đã phối hợp hướng dẫn việc đăng ký khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu tại các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh theo quy định Thông tư số 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế.