Công tác đối ngoại góp phần khẳng định vị thế, vai trò của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

13/05/2022 | 08:39 GMT+7

“Công tác đối ngoại thời gian qua đã góp sức rất nhiều, khẳng định vai trò, vị thế của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam với bạn bè quốc tế”, ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế của ngành BHXH Việt Nam năm 2022 khu vực phía Nam được tổ chức tại tỉnh Hậu Giang.

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, tham dự Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế của ngành BHXH Việt Nam năm 2022 khu vực phía Nam được tổ chức tại Hậu Giang.

Nhiều kết quả tích cực

Theo đánh giá của BHXH Việt Nam: Công tác đối ngoại của ngành BHXH Việt Nam giai đoạn vừa qua đã được đẩy mạnh triển khai ở tất cả các cấp, không ngừng được quan tâm đổi mới, góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ công tác nghiệp vụ ở nhiều lĩnh vực chuyên môn thông qua việc khai thác và phát huy tối đa thế mạnh của các đối tác quốc tế phục vụ nhu cầu thực tiễn triển khai các chương trình công tác trọng tâm của ngành. Cụ thể, có hiệp định song phương về BHXH giữa Việt Nam với Hàn Quốc; vai trò to lớn của BHXH Việt Nam trong các hoạt động của Hiệp hội An sinh xã hội thế giới và khu vực Đông Nam Á; sự hiện diện của BHXH Việt Nam trong các hoạt động đối ngoại của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Theo ông Nguyễn Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (BHXH Việt Nam), công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp vào sự phát triển của ngành BHXH Việt Nam. Lần đầu tiên BHXH Việt Nam có văn bản pháp lý để quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của ngành. Cụ thể, Quyết định số 1686/QĐ-BHXH ngày 15/12/2021 về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của ngành BHXH Việt Nam. Quy chế này đã bao quát toàn bộ quy trình xử lý, lề lối làm việc nội bộ đối với tất cả các hoạt động thông tin đối ngoại của ngành; phân công, phân nhiệm cụ thể để thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Theo đó, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phổ biến, quán triệt và hướng dẫn thực hiện Quy chế này một cách chặt chẽ, thống nhất xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương; Kế hoạch thông tin đối ngoại của ngành giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thông tin đối ngoại của ngành năm 2022. Có thể nói, đây là 3 văn bản chủ đạo định hướng cho hoạt động của ngành trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Riêng tại tỉnh Hậu Giang, trong những năm gần đây, công tác thông tin đối ngoại cũng được BHXH tỉnh chú trọng, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao vị thế của đất nước, của ngành trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại và bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế của ngành BHXH Việt Nam năm 2022 khu vực phía Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giám đốc BHXH tỉnh, BHXH tỉnh đã chủ động đăng tải hình ảnh và tin tức về hoạt động đối ngoại của ngành BHXH Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh thông qua chuyên mục “Thông tin đối ngoại” để độc giả dễ dàng tìm kiếm về các hoạt động thông tin đối ngoại của ngành. Ngoài ra, BHXH tỉnh cũng tham dự các hoạt động, sự kiện quốc tế do BHXH Việt Nam tổ chức như: Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội khu vực Đông Nam Á (ASSA) thường niên, Diễn đàn an sinh xã hội của Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA), các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về lĩnh vực BHXH, BHYT... Nhằm nâng cao chất lượng cho cán bộ đầu mối làm công tác thông tin đối ngoại tại địa phương, BHXH tỉnh đã có 02 lượt công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng tiếng Anh tại Đại học Waikato, New Zealand. BHXH tỉnh cũng thường xuyên tham dự các buổi hội thảo, tập huấn về thông tin đối ngoại do BHXH Việt Nam tổ chức.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại của ngành

Ông Nguyễn Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (BHXH Việt Nam), cho biết: “Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của ngành trong năm 2022 có các định hướng lớn như tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hội nhập quốc tế cũng như tham gia đối ngoại cấp cao của Đảng, Nhà nước; tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng quốc tế; tổ chức các hội nghị; đẩy mạnh triển khai xây dựng các ấn phẩm về thông tin đối ngoại. Trong đó, trọng tâm là tổ chức hoạt động như hợp tác đa phương và song phương; Hội nghị đối thoại doanh nghiệp FDI; các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua các chương trình Tọa đàm, Cổng Thông tin điện tử tiếng Anh của ngành...”.

Còn bà Trần Thị Thu Trà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (BHXH Việt Nam), cho biết: Quy chế thống nhất các hoạt động đối ngoại của ngành BHXH Việt Nam chú trọng về nguyên tắc, nội dung, thẩm quyền, quy trình làm việc, trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cá nhân trong quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại của ngành. Trong đó, nguyên tắc quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại phải bảo đảm tuân thủ các quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước trong hoạt động đối ngoại; nguyên tắc độc lập, tự chủ và đảm bảo an ninh quốc gia. Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất và sự quản lý tập trung của lãnh đạo ngành đối với các hoạt động đối ngoại của ngành, nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của ngành, hướng tới xây dựng và nâng cao vị thế của ngành trong các hoạt động hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế. Phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, giám đốc BHXH tỉnh trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến hoạt động đối ngoại. Bảo đảm, giám sát, kiểm tra chặt chẽ và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động đối ngoại.

Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của ngành BHXH Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Ảnh BHXH Việt Nam

“Quy chế đặt mục tiêu tăng cường phối hợp, kết nối giữa ngành BHXH Việt Nam với các bộ, ngành liên quan, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện công tác thông tin đối ngoại”, bà Trà cho biết.

Nội dung hoạt động thông tin đối ngoại của ngành gồm cung cấp thông tin chính thức về Việt Nam, thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới và thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam; quảng bá hình ảnh, vai trò, vị thế của ngành; hướng dẫn và thực hiện kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của ngành; phát triển và quản lý đội ngũ cán bộ đầu mối thông tin đối ngoại; xây dựng dữ liệu thông tin đối ngoại của ngành; phản bác các thông tin sai lệch…

BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>