Hướng dẫn đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đóng và cấp thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng Dịch vụ công

02/02/2023 | 18:33 GMT+7

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành các quyết định về “Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công”, “Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng Dịch vụ công”. Với dịch vụ công này, người dân có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, đóng và cấp thẻ BHYT trực tuyến tại bất cứ đâu và thời gian nào với quy trình được tự động hóa mức độ cao.

Người dân có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện; đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng DVC.

Để đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công (DVC) BHXH Việt Nam, người dân thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập Cổng DVC BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, chọn “Đăng nhập”. Lựa chọn đối tượng đăng nhập là “Cá nhân”, nhập các thông tin: Tài khoản (mã số BHXH), mật khẩu, mã kiểm tra, sau đó chọn “Đăng nhập”

Bước 2: Chọn chức năng “Đóng BHXH điện tử”

Bước 3. Chọn chức năng “Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện”

Bước 4: Kê khai thông tin đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện

- Các thông tin cá nhân lấy từ thông tin đăng ký giao dịch điện tử của cá nhân gồm: Mã số

- Thông tin địa chỉ thường trú được xác thực từ Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư gồm: số nhà, đường phố/thôn xóm; xã/phường; quận/huyện; tỉnh/thành phố.

- Chọn loại đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được nhà nước hỗ trợ mức đóng: Người thuộc hộ nghèo, Người thuộc hộ cận nghèo, Người thuộc đối tượng khác (không thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo).

- Nhập số tiền đóng và lựa chọn phương thức đóng.

- Chọn nơi nhận và hình thức nhận tờ bìa sổ BHXH.

- Chọn đơn vị, tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT vận động tư vấn (nếu có).

Bước 5: Chọn “Xác nhận” để xác nhận thông tin kê khai

Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin người tham gia, tính toán số tiền phải đóng theo quy định

Bước 6: Chọn “Thanh toán” để bắt đầu thực hiện thanh toán

- Lựa chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH (nơi nhận tiền thanh toán). Sau đó chọn “Thanh toán” để tiếp tục. Hệ thống sẽ điều hướng sang Nền tảng thanh toán (Payment Platform)

- Chọn ngân hàng hoặc trung gian thanh toán (nơi người thực hiện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có tài khoản) để thực hiện thanh toán.

Đối với thực hiện đăng ký trên Cổng DVC quốc gia

Bước 1: Đăng nhập Cổng DVC quốc gia

- Truy cập Cổng DVC quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, chọn Đăng nhập: Chọn loại tài khoản, nhập Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã xác thực rồi chọn Đăng nhập; Nhập mã OTP được gửi qua số điện thoại đã đăng ký, rồi nhấn Xác nhận

Bước 2: Chọn DVC trực tuyến: Nhập từ khóa tìm kiếm, nhấn “Tìm kiếm”.

Bước 3: Chọn DVC trực tuyến “Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH”.

Bước 4: Chọn Danh sách DVC

Bước 5: Chọn Nộp trực tuyến tại DVC “Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện - Dành cho cá nhân” để hệ thống điều hướng sang Cổng DVC BHXH Việt Nam.

Bước 6: Để tiếp tục thực hiện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia thực hiện tiếp từ Bước 3 đối với đăng ký trên Cổng DVC BHXH Việt Nam.

Về đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT trên Cổng DVC BHXH Việt Nam. Đối tượng thực hiện là người tham gia BHYT thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng (gồm: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo; Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều; Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình). Người tham gia BHYT theo hộ gia đình quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT (Nghị định số 146). Trường hợp người tham gia được hỗ trợ thêm mức đóng BHYT ngoài mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 146 thì chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp tỉnh hoặc cấp huyện hỗ trợ tiền đóng theo mức chung cho tất cả người tham gia thuộc từng nhóm đối tượng trên địa bàn.

Trường hợp áp dụng: Đăng ký tham gia BHYT lần đầu; đóng tiếp BHYT; thay đổi đối tượng tham gia sang nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng hoặc tham gia theo hộ gia đình.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập Cổng DVC quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng DVC của BHXH Việt Nam (tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn). Trường hợp cá nhân chưa có tài khoản thì thực hiện Đăng ký tài khoản trên Cổng DVC quốc gia hoặc Cổng DVC BHXH Việt Nam.

Bước 2: Người tham gia thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác các trường thông tin theo Mẫu 01-TK trên Cổng DVC cho cá nhân hoặc các thành viên của hộ gia đình tham gia BHYT trong cùng một lần kê khai và chịu trách nhiệm với nội dung kê khai.

Bước 3: Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin người tham gia kê khai.

Bước 4: Người tham gia thực hiện nộp tiền trực tuyến trên Cổng DVC, nhận Biên lai thu tiền điện tử, nhận thông báo thời hạn trả thẻ BHYT hoặc thời hạn thẻ BHYT tiếp tục được sử dụng ngay khi giao dịch thành công.

Bước 5: Người tham gia nhận thẻ BHYT bản điện tử hoặc thẻ BHYT bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Cách thức thực hiện:

Bước 1: Đăng ký, đăng nhập Cổng DVC quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng DVC của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

Bước 3: Người tham gia kê khai thông tin như hướng dẫn tại trình tự thực hiện nêu trên để thực hiện đăng ký đóng BHYT.

Bước 4: Người tham gia chọn thanh toán và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn.

Bước 5: Nhận thông báo Biên lai thu tiền điện tử từ hệ thống ngân hàng/trung gian thanh toán.

Bước 6: Nhận Thông báo thời hạn trả thẻ BHYT hoặc thời hạn thẻ BHYT tiếp tục được sử dụng.

Bước 7: Nhận thẻ BHYT bản điện tử hoặc thẻ BHYT bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Theo BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>