HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
151,369,030 lượt truy cập
 • “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”
 • 19:35, 25/05/2022
 • Hôm nay (26-5), Ban Chỉ đạo 35 tỉnh long trọng tổ chức Hội thảo khoa học: “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Đây là hoạt động chính trị quan trọng nhằm bàn thảo để cùng nhau thống nhất, nhận thức sâu sắc hơn về 2 nhiệm vụ “bảo vệ” và “đấu tranh” mà Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị đặt ra, từ đó đề ra những giải pháp hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương trong thực hiện Nghị quyết 35 thời gian tới. Dành cho Báo Hậu Giang cuộc phỏng vấn, ông Trần Văn Huyến (ảnh), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, nhấn mạnh:
 • Chuẩn bị chu đáo Hội thảo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 • 08:38, 24/05/2022
 • (HG) - Sáng ngày 23-5, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, dự buổi tổng duyệt chương trình Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” (hội thảo) nhằm đánh giá lại các bước chuẩn bị và chỉ đạo thực hiện các bước còn lại để đảm bảo sự kiện này diễn ra thành công như mong đợi.
 • Phê phán quan điểm cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam chống tham nhũng là thanh trừng nội bộ
 • 07:55, 18/05/2022
 • Những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh công kích, chống phá Đảng, Nhà nước ta, tập trung xuyên tạc vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Chúng cũng hết sức thâm độc không ngừng tuyên truyền sai sự thật về công tác phòng, chống tham nhũng mà Đảng ta đang quyết tâm thực hiện, được toàn dân ủng hộ.
 • “Dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng”
 • 08:45, 13/05/2022
 • Quan điểm “dựa vào dân” để nhân lên sức mạnh có từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam trong dựng nước và giữ nước. Sức mạnh của Nhân dân giữ nước thời chiến đã rõ, thời hòa bình, Đảng ta càng xem trọng.
 • Báo chí Hậu Giang tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 • 08:43, 05/05/2022
 • Nền tảng tư tưởng của Đảng là hệ thống lý luận, cơ sở khoa học, thực tiễn về xây dựng Đảng, về nguyên tắc hoạt động của Đảng, về đường lối phát triển của Đảng, về mục tiêu đấu tranh cách mạng của Đảng... Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động; kiên định mục tiêu