Chuẩn bị chu đáo Hội thảo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

24/05/2022 | 08:38 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 23-5, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, dự buổi tổng duyệt chương trình Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” (hội thảo) nhằm đánh giá lại các bước chuẩn bị và chỉ đạo thực hiện các bước còn lại để đảm bảo sự kiện này diễn ra thành công như mong đợi.

Ông Trần Văn Huyến (đứng), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo hội thảo, phát biểu tại buổi tổng duyệt chương trình hội thảo diễn ra vào sáng ngày 23-5. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Hội thảo do Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hậu Giang tổ chức sẽ diễn ra vào sáng ngày 26-5. Đây là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá thực trạng, tổng kết lý luận và thực tiễn trong việc triển khai, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Để tổ chức hội thảo này, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các bước. Nhờ vậy, công tác chuẩn bị đã và đang được thực hiện khẩn trương, chu đáo. Đến nay, Ban biên tập nội dung hội thảo nhận khá nhiều bài tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia, cá nhân và tổ chức. Qua đó, lựa chọn được một số bài đáp ứng mục đích, yêu cầu của hội thảo. Ngoài ra, các bài tham luận, phát biểu đều được ban biên tập cùng diễn giả thống nhất định hướng đảm bảo các yếu tố về nội dung, đồng thời, thống nhất về thời lượng, cách thức trình bày.

Hiện tại, Hội trường số 2 Trung tâm Hội nghị tỉnh - địa điểm diễn ra hội thảo đã sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng. Công tác hậu cần, phục vụ, đón tiếp đại biểu đều có kế hoạch thực hiện cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho cơ quan phụ trách.

Góp phần cho công tác tổ chức hội thảo, Trường Chính trị phối hợp với Báo Hậu Giang đăng tải 1 trang báo với hình thức phỏng vấn đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung và định hướng sau hội thảo; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chuẩn bị các video clip phát tại hội thảo…

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo hội thảo, cho rằng nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan đã giúp công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo được thực hiện chu đáo, bài bản theo tiến độ đề ra.

Thời gian diễn ra hội thảo không còn nhiều nên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị có liên quan phải rà soát công tác chuẩn bị để điều chỉnh, bổ sung kịp thời những mặt còn hạn chế; đồng thời lưu ý việc đón tiếp đại biểu phải chu đáo, qua đó thể hiện hình ảnh, con người Hậu Giang đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động, mến khách. Đối với kịch bản chương trình hội thảo phải gọn nhẹ, đi vào trọng tâm và tránh trùng lắp về nội dung.

Ông Trần Văn Huyến lưu ý nội dung của hội thảo phải đúc kết lại cơ sở lý luận và thực tiễn, mặt được, chưa được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đề ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới. Nội dung hội thảo cần nhấn mạnh đến kết quả mà tỉnh Hậu Giang thực hiện được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng những năm qua.

Để hội thảo đạt chất lượng, hiệu quả, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy còn yêu cầu tổng hợp các bài tham luận, phát biểu của diễn giả, nhà khoa học thành tài liệu để phục vụ trong hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, cấp huyện thời gian tới…

- Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” diễn ra vào sáng ngày 26-5 với sự tham dự của khoảng 100 đại biểu, gồm có 3 phần chính.

Phần thứ nhất: Thống nhất nhận thức, phần này tập trung lấy lý luận, nhận thức làm nền tảng, minh chứng, làm rõ thêm nội dung để thống nhất nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cốt lõi là bảo vệ cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhà nước, Nhân dân, vì lợi ích quốc gia, dân tộc và bảo vệ thành quả công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; nhận diện để biết cách đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân…

Phần thứ hai: Quán triệt và triển khai thực hiện, phần này phản ánh quá trình triển khai và kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Phần thứ ba: Thực trạng và giải pháp, phần này tập trung phát huy vai trò của các chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, gợi ý để các chủ thể tập trung xác định rõ tính chủ động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; những kết quả nổi bật, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế; đề xuất giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>