Dân tin, dân theo thì dân sẽ bảo vệ, và các thế lực thù địch sẽ khó bề chống phá

27/05/2022 | 05:11 GMT+7

Hội thảo khoa học “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” vừa được tỉnh tổ chức thành công vào sáng ngày 26-5. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm nhận diện rõ hơn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới, đánh giá thực trạng, tổng kết lý luận, thực tiễn trong việc triển khai, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị.

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo.

Với gần 50 tham luận gửi về hội thảo, bằng thái độ làm việc thận trọng, Ban tổ chức đã chọn 41 tham luận, trong đó có 9 bài trình bày tóm tắt tại hội trường. Các tham luận, phát biểu tại hội thảo cho thấy việc thực hiện Nghị quyết 35 đã thực sự trở thành hoạt động chính trị sâu rộng, nghiêm túc; trở thành nghĩa vụ, trách nhiệm chính trị cao cả của mỗi cán bộ, đảng viên…

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa sống còn

Trình bày tham luận tại hội thảo, nhiều đại biểu khẳng định vai trò của nền tảng tư tưởng đối với Đảng và phong trào cách mạng. Bởi ngay từ khi vận động thành lập Đảng, cùng với sự chuẩn bị về chính trị, tổ chức, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chuẩn bị về mặt tư tưởng. Người khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin”.

Quang cảnh hội thảo.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong lịch sử, tình hình hiện nay và trong cả tương lai.

Theo PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, kể từ khi ra đời đến nay, cùng với việc xây dựng và thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua đều gắn chặt với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng. Quán triệt và triển khai tốt quan điểm, mục tiêu, các giải pháp mà Đảng đề ra trong tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, Nhân dân sẽ góp phần hiện thực hóa lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhân dân ta lựa chọn.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng được coi trọng trong tình hình hiện nay khi những năm gần đây Đảng và Nhân dân phải thường xuyên đối mặt với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch dưới mọi hình thức, xen lẫn nham hiểm, tinh vi, xảo quyệt. Thể hiện cụ thể là những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt đi liền với các quan điểm sai trái, thù địch để đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Các thế lực thù địch lợi dụng, khoét sâu những thiếu sót trong công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, cũng như những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, thiếu đồng thuận trong Nhân dân nhằm kích động, chia rẽ nội bộ để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Để công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt hiệu quả thì việc nhận diện rõ, đúng, trúng về đối tượng chống phá, âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ đã trở thành công cụ để các thế lực thù địch tận dụng để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, thông tin các đối tượng thiết lập, sử dụng hàng nghìn trang web, blog, tài khoản mạng xã hội để tuyên truyền thông tin xấu độc; sử dụng tính năng ẩn danh của không gian mạng, dùng những thủ đoạn tinh vi kết hợp với các phương tiện kỹ thuật, phần mềm; sử dụng đa dạng các loại hình, nội dung thông tin tuyên truyền phá hoại; gia tăng tuyên truyền trên các nhóm mạng xã hội; sáng tác và tán phát nhiều tài liệu có nội dung xấu, độc…

Để tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội thời gian tới, đại tá Nguyễn Văn Thắng cho rằng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân; tổ chức có hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng; cần chủ động công tác định hướng dư luận, lan tỏa, chia sẻ “phủ xanh” thông tin tích cực…

Dân theo thì dân sẽ bảo vệ, các thế lực thù địch sẽ khó bề chống phá

Các tham luận tại hội thảo nhìn nhận bên cạnh kết quả đạt được, xét trong toàn diện, đã có lúc, có nơi, có trường hợp cấp ủy cơ sở, đảng viên chưa quán triệt đầy đủ, đúng đắn yêu cầu, mục tiêu và ý nghĩa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, dẫn đến những hạn chế, yếu kém trong học tập, nhận thức và hành động, làm cho chất lượng, hiệu quả, tính chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chưa cao.

Do đó, cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ những ưu điểm, thành tích, góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó cần tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề từ gốc, đó là nâng cao nhận thức, tư tưởng của cấp ủy cơ sở, đảng viên về tính tất yếu, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, phương thức, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Khi nhận thức, tư tưởng đã thông, rõ mới trở thành động lực tự thân thúc đẩy tính tự giác, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng và đổi mới sáng tạo, giúp cấp ủy cơ sở, đảng viên có đủ bản lĩnh, trí tuệ, tự tin thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt hiệu quả cao.

Cụ thể hơn là phát huy vai trò của cấp ủy đảng, hệ thống chính trị các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có vai trò rất quan trọng trong phát hiện, nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tổ chức đấu tranh phản bác để vạch trần âm mưu, thủ đoạn của chúng; đồng thời phải thể hiện bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; có đạo đức trong sáng, mẫu mực; có trình độ chuyên môn sâu và rộng; có tầm nhìn, có phương pháp làm việc dân chủ, khoa học; thống nhất giữa tư tưởng, hành động, giữa lời nói và việc làm…

Thực tế tại Hậu Giang, việc phát huy hiệu quả vai trò của Ban chỉ đạo 35 các cấp mà nòng cốt là cán bộ chủ chốt đã góp phần bảo vệ thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý, kiểm soát thông tin, đảm bảo an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị trên internet, mạng xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại biểu dự hội thảo còn cho rằng, để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt hiệu quả cao thì rất cần thấu triệt đến các tầng lớp nhân dân. Để dân hiểu, dân tin, dân theo và nền tảng tư tưởng của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của Nhân dân thì điều có ý nghĩa quan trọng không chỉ ở làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục mà còn phải làm cho các giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được hiện thực có hiệu quả thông qua những thành tựu phát triển của địa phương trên các lĩnh vực. Đây luôn là thước đo chỉ dấu niềm tin và sự đồng thuận của người dân chỉ được khẳng định, tăng cường khi chất lượng cuộc sống được nâng lên, an ninh, an toàn được bảo đảm. Dân tin, dân theo thì dân sẽ bảo vệ, và các thế lực thù địch sẽ khó bề chống phá.

Phát biểu tổng kết hội thảo, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, đánh giá tham luận của các cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã cung cấp một bức tranh sinh động, nhiều màu sắc góp phần lột tả tính đa dạng, phong phú, linh hoạt, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị trong quá trình tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ đó, những thành tựu, kết quả tốt đẹp qua mô hình mới, cách làm hay, phong trào tiêu biểu, cũng như những khó khăn, hạn chế, những vướng mắc còn tồn tại được sẻ chia rộng mở, chân thành, thẳng thắn, góp nhiều bài học kinh nghiệm thực tế quý báu cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở tỉnh nhà.

Phát huy kết quả hội thảo, ông Trần Văn Huyến đề nghị Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các nhà khoa học và chuyên gia tiếp thu kết quả hội thảo để biên soạn thành tài liệu chuyên khảo nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị ở tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 35 trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với những nội dung cụ thể, sát thực tiễn, định hướng được dư luận; phát huy vai trò của các chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đánh giá hội thảo có tầm quan trọng và tính cấp thiết cao, là diễn đàn để các đại biểu, các nhà khoa học, chuyên gia, các nhà nghiên cứu tập trung thảo luận, thống nhất nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong hệ thống chính trị trong tỉnh và Nhân dân đã đạt được những kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo 35 các cấp và các cơ quan chức năng đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân…

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>