HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
153,435,152 lượt truy cập
  • Cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp
  • 09:41, 24/05/2021
  • (HGO) - Sau khai mạc đến khi kết thúc cuộc bầu cử (21 giờ ngày 23-5), tỷ lệ cử tri đi bầu trong toàn tỉnh đạt 99,99%. Cụ thể, tổng số cử tri niêm yết là 545.358 người; tổng số cử tri đi bầu theo danh sách niêm yết là 545.303, có 55 cử tri trong danh sách niêm yết không tham gia bầu cử; tổng số cử tri đi bầu ngoài danh sách niêm yết là 2.427 người, đa số là công nhân đi làm ăn xa và do dịch Covid-19 nên công ty cho về quê bầu cử.