HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
154,257,503 lượt truy cập
  • Chú trọng mọi mặt chuẩn bị cho ngày bầu cử
  • 08:05, 19/04/2021
  • Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, huyện Phụng Hiệp đang tập trung cao độ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
  • Thực hiện chặt chẽ các bước bầu cử theo quy định
  • 07:01, 16/04/2021
  • Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các bước chuẩn bị theo quy định.