HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
154,255,591 lượt truy cập
  • Cung cấp điện an toàn cho ngày bầu cử
  • 06:51, 21/05/2021
  • Công ty Điện lực Hậu Giang (PCHG) lập phương án và triển khai tới từng điện lực trực thuộc tăng cường kiểm tra, củng cố lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục,
  • Bảo vệ tuyệt đối an toàn bầu cử
  • 19:58, 20/05/2021
  • Nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công an toàn tỉnh đã và đang thực hiện nhiều biện pháp.
  • Góp sức cho thành công của ngày bầu cử
  • 19:57, 20/05/2021
  • Bên cạnh diễn tập phục vụ bầu cử, các phương án phòng, chống dịch Covid-19 được chủ động ở tất cả các điểm bầu cử của tỉnh, nhằm đảm bảo an toàn trước, trong và sau bầu cử.