Để cuộc bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân

18/02/2021 | 06:41 GMT+7

Ủy ban bầu cử tỉnh vừa có cuộc họp về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Văn Huyến (đứng), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại cuộc họp Ủy ban bầu cử tỉnh.

Tại cuộc họp này, Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đúng luật và có những công việc được thực hiện sớm hơn thời gian quy định. Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh được thành lập với số lượng, cơ cấu, thành phần đúng theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử HĐND; đồng thời, được thực hiện sớm hơn 24 ngày so thời gian quy định.

Cụ thể, Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 31 đồng chí, trong đó ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Chủ tịch; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban này. Chưa kể, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất trên địa bàn tỉnh để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử cũng được tổ chức sớm hơn từ 9 đến 14 ngày so quy định.

Hiện 75/75 xã, phường, thị trấn đang tiến hành rà soát, điều tra để lập danh sách cử tri. Việc điều tra này sẽ được thực hiện đến khi niêm yết danh sách, đảm bảo không để bất kỳ trường hợp nào đủ quyền bầu cử mà không được đưa tên vào danh sách cử tri. Qua tổng hợp báo cáo bước đầu, dự kiến toàn tỉnh có 590.186 cử tri và 870 tổ bầu cử. Đây là kết quả từ việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã cụ thể hóa thành văn bản chỉ đạo đến các cấp, các ngành trên toàn tỉnh nắm và tổ chức thực hiện chặt chẽ.

Đáng ghi nhận là trên địa bàn tỉnh hiện chưa có đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử. Theo ông Nguyễn Minh Trí, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng ngành, từng cấp chủ động phối hợp tổ chức tốt công tác chuẩn bị bầu cử. Ủy ban bầu cử cấp tỉnh và huyện đã thành lập các tiểu ban và tổ chuyên viên tham mưu thực hiện toàn diện các mặt trong công tác bầu cử.

 Các tiểu ban và tổ chuyên viên tham mưu Ủy ban bầu cử các cấp gồm: Tiểu ban giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử; Tiểu ban thông tin, tuyên truyền; Tiểu ban phòng, chống dịch Covid-19 và chăm sóc sức khỏe; Tiểu ban chỉ đạo công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội và 1 tổ chuyên viên. Việc thành lập các tiểu ban và tổ chuyên viên nhằm góp phần đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm và trở thành ngày hội của toàn dân.

Cũng theo ông Trí, các chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xác định rõ cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nói chung và của tỉnh Hậu Giang nói riêng, nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trước Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Qua đó, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23-5-2021. Do đó, tới đây, các cấp, các ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu bằng nhiều hình thức khác nhau để kịp thời truyền tải các thông tin liên quan về cuộc bầu cử đến tất cả mọi người dân trên toàn tỉnh biết. Trước hết là giúp người dân nắm được nội dung, hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị, trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để làm sao cho cuộc bầu cử này trở thành đợt sinh hoạt chính trị không những trong hệ thống chính trị mà ra toàn thể Nhân dân của Hậu Giang. Để qua đó, bầu ra được các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thực sự đủ tâm, đủ tầm, đủ đức, đủ tài để gánh vác công việc của tỉnh, quốc gia.

Trên tinh thần đó, ông Huyến lưu ý các tiểu ban có kế hoạch hoạt động của mình về phân công từng thành viên; tiến hành kiểm tra, đôn đốc các địa phương nhằm giúp cho cuộc bầu cử diễn ra đúng tiến độ, chất lượng và thành công tốt đẹp nhất. Đồng thời, tiến hành rà soát lại danh sách cử tri có mặt cũng như vắng mặt ở địa phương để đảm bảo mọi cử tri đều được tham gia bầu cử; thể hiện quyền và nghĩa vụ trong việc bầu ra cơ quan chính quyền, đại biểu dân cử phục vụ Nhân dân tốt nhất.

“Công việc bầu cử rất nhiều nên chúng tôi sẽ liên tục rà soát lại, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và các tiểu ban để làm sao có sự phối hợp hết sức nhịp nhàng và triển khai công việc đảm bảo các mốc thời gian theo luật định. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần đoàn kết, yêu nước của Nhân dân Hậu Giang, chắc chắn cuộc bầu cử của tỉnh sẽ thành công tốt đẹp”, ông Trần Văn Huyến nhấn mạnh. 

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất bầu 6 đại biểu Quốc hội và 50 đại biểu HĐND tỉnh; thành lập 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 12 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>