Huyện Vị Thủy: Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND

22/02/2021 | 07:46 GMT+7

(HG) - Huyện Vị Thủy vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về số lượng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, của các cơ quan, đơn vị trong huyện; hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu và làm hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã, thị trấn. Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị được dự kiến phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử thực hiện việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu HĐND huyện theo 3 bước. Đối với giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn ở ấp được thực hiện theo hai nội dung. Riêng về làm hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND, gồm: đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu HĐND. Ủy ban bầu cử huyện và các xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND bắt đầu từ ngày 22-2 đến ngày 8-3-2021.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Vị Thủy yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, thị trấn khẩn trương triển khai những nội dung của hội nghị theo từng cấp, các trình tự, thủ tục phải thực hiện đúng theo quy định và đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra, phấn đấu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, thị trấn trước tháng 3-2021, để tập trung thực hiện tốt các nội dung tiếp theo của quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

VẠN SANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>