Tích cực chuẩn bị cho bầu cử

26/02/2021 | 08:20 GMT+7

Ủy ban bầu cử thị xã Long Mỹ đã và đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch đề ra.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở thị xã Long Mỹ.

Sau khi dự hội nghị triển khai công tác này của Trung ương và tỉnh, thị xã Long Mỹ đã tổ chức hội nghị cấp thị xã để quán triệt các hướng dẫn về quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; ban hành các kế hoạch về thực hiện công tác bầu cử và các văn bản liên quan. Sau đó các xã, phường cũng đồng loạt tổ chức hội nghị ở cấp mình.

Ông Mai Qưới Một, Phó phòng Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử thị xã Long Mỹ, cho biết: “Hiện nay, thị xã, các xã, phường đều xây dựng xong các văn bản phục vụ bầu cử như: chỉ thị, văn bản về việc lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026; quyết định của Thị ủy, đảng ủy cơ sở về việc thành lập ban chỉ đạo bầu cử; thông báo của Thị ủy, đảng ủy cơ sở phân công thành viên ban chỉ đạo bầu cử; UBND thị xã và các xã, phường có chỉ thị, văn bản về tổ chức cuộc bầu cử. Ngoài ra, UBND thị xã và xã, phường còn ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua phục vụ bầu cử”.

Theo Ủy ban bầu cử thị xã Long Mỹ, hiện nay các tiểu ban phục vụ bầu cử cũng đã được thành lập như: Tiểu ban an ninh trật tự, an toàn xã hội; Tiểu ban thông tin, tuyên truyền; Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tổ chuyên viên thực hiện công tác bầu cử… Từng tiểu ban đều xây dựng hoàn thành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, thời điểm này, Ủy ban MTTQ thị xã Long Mỹ tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Ông Nguyễn Hoành Sên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Long Mỹ, cho biết: “Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các xã, phường đã tổ chức thành công hiệp thương lần thứ nhất xác định, ấn định số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Nhìn chung, việc giới thiệu người ứng cử bước đầu thực hiện đảm bảo đúng theo quy định, dân chủ. Cơ cấu những người giới thiệu ứng cử đảm bảo tỷ lệ đại diện cho các ngành, các cấp, dân tộc, tôn giáo, nam, nữ, độ tuổi”.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Long Mỹ, trên cơ sở kết quả hiệp thương lần đầu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các xã, phường đã có văn bản gửi đến các đơn vị được phân bổ đại biểu giới thiệu ứng cử tiến hành lập danh sách giới thiệu người ứng cử để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần hai sắp diễn ra vào giữa tháng 3 tới.

Trước đó, để chuẩn bị tốt công tác hiệp thương, xác định số lượng đại biểu, đơn vị bầu cử, đồng thời làm tiền đề cho việc lập và niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử, Ban Chỉ đạo bầu cử thị xã chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát tổng số hộ dân trên địa bàn và số cử tri. Qua thống kê, thị xã hiện có 18.509 hộ dân, tổng số cử tri 53.118 người. Trong đó, số người có mặt tại địa phương 47.990 người, số cử tri đi làm ăn xa khả năng không về địa phương trong ngày bầu cử 5.128 người.

Nhằm góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử, những ngày qua, công tác tuyên truyền bầu cử đã được đẩy mạnh trong các cuộc hội nghị về công tác bầu cử và lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc hội họp liên quan khác ở thị xã và các xã, phường. Đài Truyền thanh thị xã xây dựng chuyên mục tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban Bầu cử thị xã Long Mỹ, từ nay đến ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử và các tiểu ban phục vụ sẽ tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Trên cơ sở các mốc thời gian theo lịch trình thực hiện bầu cử, địa phương sẽ nỗ lực thực hiện đảm bảo thực hiện sớm, đúng thời gian, yêu cầu...

Kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Cấp thị xã: Tổng số đại biểu được bầu là 30 đại biểu.

Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã là 72 đại biểu. Cơ cấu, thành phần giới thiệu số lượng ứng cử như sau: Khối đảng 9 người, chiếm tỷ lệ 12,5%; Mặt trận và các đoàn thể 10 người, chiếm tỷ lệ 13,88%; chuyên trách HĐND 3 người, chiếm tỷ lệ 4,16%; khối cơ quan nhà nước 15 người, chiếm tỷ lệ 18,05% (giảm 2 người so với số giới thiệu nhiệm kỳ trước), trong đó 2 dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 2,77%; lực lượng vũ trang 4 người, chiếm tỷ lệ 5,55%; tổ chức kinh tế 5 người, chiếm tỷ lệ 6,94%; đơn vị sự nghiệp 4 người, chiếm tỷ lệ 5,55%; tôn giáo 4 người, chiếm tỷ lệ 5,55%; cơ sở 18 người, chiếm tỷ lệ 12,5%.

Xã, phường: Tổng số đại biểu được bầu là 210 đại biểu.

Số lượng người được giới thiệu ứng cử là 441 đại biểu HĐND. Cơ cấu, thành phần giới thiệu số lượng ứng cử như sau: Khối đảng 40 người, chiếm tỷ lệ 9,07%; Mặt trận và các đoàn thể 78 người, chiếm tỷ lệ 17,68%; chuyên trách HĐND 8 người, chiếm tỷ lệ 1,81%; khối cơ quan nhà nước 97 người, chiếm tỷ lệ  21,99%, trong đó 1 dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 0,22%; lực lượng vũ trang 34 người, chiếm tỷ lệ 7,70%; tổ chức kinh tế 23 người, chiếm tỷ lệ 5,21%; đơn vị sự nghiệp 48 người, chiếm tỷ lệ 10,88%; tôn giáo 8 người, chiếm tỷ lệ 1,81%; cơ sở 105 người, chiếm tỷ lệ 23,80%.

 

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>