Tiếp nhận 3 ý kiến phản ánh về công tác bầu cử, người ứng cử

21/05/2021 | 10:30 GMT+7

(HGO) - Theo Tiểu ban giải quyết tố cáo, khiếu nại trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, đến thời điểm này, toàn tỉnh không có đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử, người ứng cử, tuy nhiên đã tiếp nhận 3 ý kiến phản ánh của cử tri.

Trong đó, 2 ý kiến phản ánh liên quan đến người tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã và 1 ý kiến phản ánh cán bộ địa phương ghi không đúng tên cử tri. Qua xem xét nội dung, Trưởng Tiểu ban giải quyết tố cáo, khiếu nại tỉnh đã chuyển đến tiểu ban giải quyết tố cáo, khiếu nại của cấp huyện giải quyết theo thẩm quyền.   

                                                                                                            Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>