TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026 (Xếp theo vần A, B, C...) (Tiếp Theo)

17/05/2021 | 18:00 GMT+7

Đơn vị bầu cử số 11 (Gồm thị trấn Cái Tắc, Rạch Gòi và các xã: Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh thuộc huyện Châu Thành A)

 

1.Họ và tên thường dùng: LÂM ÚT HIỀN

2.Họ và tên khai sinh: LÂM ÚT HIỀN

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Đại đức YANTATINO

3.Ngày, tháng, năm sinh: 11/6/1986 

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

7.Quê quán: Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

8.Nơi đăng ký thường trú: Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

Nơi ở hiện nay: Ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

9.Số Chứng minh nhân dân: 385423535      

Ngày cấp: 20/10/2010

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Bạc Liêu.

10.Dân tộc: Khmer.   

11.Tôn giáo: Đạo Phật.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Phật giáo và Đại học Sư phạm.

-Học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục.    

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ A.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Tu sỹ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang, Trụ trì.

15.Nơi công tác: Chùa BOTUMVONGSAY, ấp Tân Phú, thị trái Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: Không.   

-Ngày chính thức: Không.      

-Số thẻ đảng viên: Không.

-Chức vụ trong Đảng: Không.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Thành viên.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2020.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.     

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/2002 - 4/2005: Tu sỹ chùa Đầu Sấu, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.

4/2005 - 4/2006: Học lớp sơ cấp Phật học

(bậc 1) tại chùa Cái Giá Mới, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

4/2006 - 4/2007: Học lớp sơ cấp Phật học

(bậc 2) tại chùa Hòa Bình, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

4/2007 - 4/2008: Học lớp sơ cấp Phật học (bậc 3) tại chùa Kim Cấu, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

4/2008 - 4/2009: Học lớp sơ cấp Pali tại chùa Vi Nông, tỉnh Trà Vinh.

4/2009 - 4/2012: Học viên Đại học Phật giáo và Đại học sư phạm tại TP.Hồ Chí Minh.

4/2012 đến nay: Học viên Cao học Quản lý giáo dục tại TP.Hồ Chí Minh (năm 2017 nhận bằng Thạc sĩ Quản lý giáo dục); Trụ trì chùa BOTUMVONGSAY, ấp Tân Phú, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý cử tri !

Được sự tin tưởng, tín nhiệm của tập thể Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, quý cử tri nơi cư trú, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu tôi đại diện đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 11, huyện Châu Thành A, tôi rất vinh dự, song cũng là trách nhiệm rất lớn của tôi trước Nhân dân và toàn thể cử tri của tỉnh.

Nếu được quý vị cử tri tin tưởng tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, chính là tạo điều kiện cho tôi kết nối được mối quan hệ giữa chính quyền với cử tri cả tỉnh nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật. Tôi xin hứa với Nhân dân và toàn thể cử tri sẽ nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đại biểu như sau:

Trước hết, thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết, gần gũi với cử tri, nhất là ở những địa phương nơi mình ứng cử, luôn lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng hữu quan và giám sát giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị đến nơi đến chốn và đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ hai, tôi sẽ chủ động kiến nghị các ngành chức năng tiếp tục quan tâm đến người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội; các khu vực nông thôn còn khó khăn trong đời sống để không ai bị bị bỏ lại phía sau. Đây là một trong những vấn đề rất bức xúc hiện nay và được cử tri rất quan tâm, để qua đó góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng phát triển.

Thứ ba, quan tâm phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer góp phần làm đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; các vấn đề có liên quan đến quyền lợi của thanh thiếu niên và trẻ em như tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc - con chữ là quyết định cuộc đời. Giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức, lối sống, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Tích cực vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, đóng góp vào công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân nói chung.

Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, bản thân luôn coi đó là nguồn động viên, khích lệ để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Xin được gửi đến quý cử tri lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

 

1.Họ và tên thường dùng: TRẦN THANH LÂM

2.Họ và tên khai sinh: TRẦN THANH LÂM

3.Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1974           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

7.Quê quán: Thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 07, đường Phạm Văn Nhờ, khu vực 4, phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363899567

Ngày cấp: 03/01/2017

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật.

-Lý luận chính trị: Cao cấp.   

-Ngoại ngữ: Cao đẳng tiếng Anh.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chánh Thanh tra.

15.Nơi công tác: Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 07/12/2001         

-Ngày chính thức: 07/12/2002           

-Số thẻ đảng viên: 36.005871

-Chức vụ trong Đảng: Bí thư Chi bộ Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

01/1997 - 10/2004: Nhân viên, Phó Chánh Văn phòng Công ty Xây dựng miền Tây (nay là Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 10 - IDICO).

11/2004-4/2008: Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang; được phân công giúp việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Văn hóa - Xã hội.

5/2008 - 10/2010: Phó Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu - Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang; được phân công giúp việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Văn hóa - Xã hội.

11/2010-4/2011: Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu - Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang.

5/2011 - 3/2012: Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang.

4/2012- 11/2015: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang; Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

12/2015 - 11/2017: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang.

12/2017 - 7/2020: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A,

tỉnh Hậu Giang.

7/2020 đến nay: Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang.

 

Tôi rất vinh dự và tự hào được công tác, tham gia xây dựng quê hương Châu Thành A anh hùng từ cuối năm 2017 đến giữa năm 2020 với nhiệm vụ là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và là đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.

Tôi đã được học rất nhiều bài học quý từ thực tiễn, nhất là quá trình cùng Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà phấn đấu xây dựng thành công huyện nông thôn mới, góp phần cho huyện được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới…

Nay tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Đơn vị bầu cử số 11 (gồm thị trấn Cái Tắc, thị trấn Rạch Gòi, xã Thạnh Xuân và xã Tân Phú Thạnh thuộc huyện Châu Thành A). Tôi nhận thức rằng đây tiếp tục là niềm vinh dự, tự hào lớn và là nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng và Nhân dân giao cho.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh, tôi nguyện sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đồng hành cùng Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành A thực hiện thắng lợi Nghị quyết của huyện và Nghị quyết của tỉnh đề ra trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng quê hương Châu Thành A ngày càng phát triển, huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu; Nhân dân huyện anh hùng có cuộc sống giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.

Rất mong được bà con cử tri, Nhân dân, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ huyện nhà tiếp tục ủng hộ !

Xin kính chúc bà con cử tri, Nhân dân, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ huyện nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin chúc ngày bầu cử 23-5 thành công tốt đẹp !

Xin trân trọng kính chào !

 

1.Họ và tên thường dùng: LƯ XUÂN SƠN

2.Họ và tên khai sinh: LƯ XUÂN SƠN

3.Ngày, tháng, năm sinh: 14/5/1974 

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Biên Hòa - Đồng Nai.

7.Quê quán: Thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 134, ấp Láng Hầm, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363864836

Ngày cấp: 20/8/2012  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật.

-Lý luận chính trị: Cao cấp.   

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ.

15.Nơi công tác: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 03/11/1998         

-Ngày chính thức: 03/11/1999           

-Số thẻ đảng viên: 66.004231

-Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2019.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thạnh Xuân nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

4/1995 - 12/2000: Chuyên viên Phòng Thống kê huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ.

01/2001 - 02/2002: Chuyên viên Phòng Thống kê huyện Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ.

3/2002 - 02/2004: Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

3/2004 - 8/2008: Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

8/2008 - 10/2010: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

11/2010-4/2012: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

5/2012 - 12/2012: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

01/2013- 11/2015: Phó Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang.

12/2015 - 5/2016: Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang.

6/2016 - 12/2020: Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang.

01/2021 đến nay: Trưởng phòng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang.

 

Kính thưa quý cử tri !

Bản thân tôi rất vui mừng và vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu, cũng như lãnh đạo cơ quan đang công tác, cử tri nơi cư trú thống nhất cho tôi được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; được giới thiệu ứng cử, đó là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn của bản thân đối với cử tri, đối với cơ quan, đơn vị đã giới thiệu mình.

Tôi nhận thức rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, thực hiện chức năng quyết định và giám sát các vấn đề quan trọng của địa phương. Tôi suy nghĩ rằng nếu được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi thật sự thấy mình phải nhận một trách nhiệm mới cao hơn, làm thế nào để hoàn thành chức trách của người đại biểu dân cử và đáp ứng niềm tin của cử tri. Tôi cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện tốt chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND để báo cáo kết quả kỳ họp HĐND và thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Khi nhận được kiến nghị, đề xuất của cử tri, cá nhân tôi có trách nhiệm nghiên cứu, trực tiếp đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo dõi kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết.

- Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực nghiên cứu sâu kỹ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để trong kỳ họp HĐND tham gia thảo luận, bàn bạc và có ý kiến quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; nhất là tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đưa tỉnh nhà phát triển đạt các mục tiêu đề ra; những vấn đề bức xúc phát sinh trong đời sống xã hội mà cử tri quan tâm.

- Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống, giản dị, gần dân, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Thường xuyên rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, để xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Là cán bộ, sinh ra và lớn lên, làm việc tại huyện nhà trong thời gian dài và cũng được tổ chức phân công làm Bí thư Đảng ủy xã, ngành Tổ chức xây dựng đảng và một thời gian ở ngành thống kê, tôi rất chia sẻ những khó khăn của cán bộ cơ sở hiện nay và với chức trách, nhiệm vụ của mình sẽ đề xuất, kiến nghị để nâng cao năng lực, chất lượng và tạo mọi điều kiện hết sức thuận lợi để đội ngũ cán bộ cơ sở phục vụ bà con cử tri ở địa phương ngày càng tốt hơn nữa. Đồng thời, bản thân thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước, và vận động người thân trong gia đình gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các phong trào địa phương.

Trân trọng kính chào!

 

1.Họ và tên thường dùng: VÕ QUỐC SỬ

2.Họ và tên khai sinh: VÕ QUỐC SỬ

3.Ngày, tháng, năm sinh: 16/02/1977           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

7.Quê quán: Xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 6-8, đường Phạm Văn Nhờ, Khu dân cư phường V, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 370828947      

Ngày cấp: 09/8/2011  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Kiên Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Quản lý đất đai.

-Học vị: Thạc sĩ Quản lý đất đai.       

-Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, khung B1 châu Âu.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch.

15.Nơi công tác: UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 28/8/2006           

-Ngày chính thức: 28/8/2007 

-Số thẻ đảng viên: 66.013501

-Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Huyện ủy

Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

02/2004 - 12/2006: Chuyên viên Phòng Kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

12/2006 - 5/2008: Chuyên viên Phòng Thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

5/2008 - 11/2010: Phó Trưởng phòng

Phòng Thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư

tỉnh Hậu Giang.

11/2010-3/2012: Quyền Trưởng phòng

Phòng Thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

3/2012 - 9/2016: Trưởng phòng Phòng Thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

9/2016 - 7/2020: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

7/2020 đến nay: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

 

Thưa bà con cử tri !

Được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Trong những năm qua, với chức trách và nhiệm vụ của mình, bản thân tôi luôn cố gắng cùng với Đảng bô, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành A thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng nội bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; xây dựng thành công huyện Châu Thành A đạt chuẩn huyện nông thôn mới, góp phần vào thành tích chung trong niềm vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu huyện Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo cơ quan và cử tri nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 11 (gồm thị trấn Cái Tắc, thị trấn Rạch Gòi, xã Thạnh Xuân, xã Tân Phú Thạnh thuộc huyện Châu Thành A), tôi ý thức đây là trọng trách quan trọng mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cử tri và Nhân dân trong tỉnh tin tưởng lựa chọn, giới thiệu.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh, trong điều kiện khả năng và cương vị công tác của mình, trên tinh thần kế thừa và phát huy mạnh mẽ những kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua, Tôi sẽ thường xuyên quan tâm lắng nghe ý kiến của cử tri, tiếp tục đồng hành cùng với cử tri, với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành A khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới và phát triển, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021-2026, góp phần xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Rất mong cô bác, anh chị cử tri, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ huyện nhà tin tưởng và ủng hộ !

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

 

1.Họ và tên thường dùng: MÃ THỊ TƯƠI

2.Họ và tên khai sinh: MÃ THỊ TƯƠI

3.Ngày, tháng, năm sinh: 02/3/1972 

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Phường IV, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Hẻm 28, đường Nguyễn Trãi, khu vực 4, phường IV, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 364076076

Ngày cấp: 31/3/2016  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Hoa.        

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Hành chính.

-Lý luận chính trị: Cao cấp.   

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư.

15.Nơi công tác: Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 03/11/1997         

-Ngày chính thức: 03/11/1998           

-Số thẻ đảng viên: 66.006158

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

5/1995 - 02/2002: Giáo viên Trường Tiểu học phường V, thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ.

3/2002 - 7/2007: Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

8/2007 - 10/2009: Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang.

11/2009 - 7/2015: Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang.

8/2015 - 02/2020: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang.

02/2020 - 10/2020: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang.

10/2020 đến nay: ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý vị cử tri !

Tôi rất vinh dự và tự hào được giới thiệu về tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tại Đơn vị bầu cử số 11 - huyện Châu Thành A, quê hương giàu truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt khó; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành A không chỉ xây dựng thành công huyện nông thôn mới mà còn vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Bản thân tôi có nhận thức rất sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân trong thời kỳ mới. Nếu được cô, bác, anh, chị cử tri tín nhiệm bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tận tâm, tận lực và xin hứa thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Trước tiên, với trách nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân; bản thân sẽ không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, năng lực, trí tuệ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tiếp tục học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Thứ hai, thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với cử tri, dành nhiều thời gian để nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các kiến nghị của cử tri, phản ánh kịp thời với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và Nhân dân. Đồng thời, tăng cường giám sát thực hiện các chính sách, nhất là chính sách đối với người có công, người cao tuổi; chính sách chăm lo cho phụ nữ và trẻ em, chính sách phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn.

Thứ ba, tích cực tham gia cùng với HĐND tỉnh và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn. Đóng góp ý kiến xây dựng các nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là chung sức, chung lòng cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành A tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, cùng nhau xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Bản thân luôn nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là nhiệm vụ và trách nhiệm rất lớn trước cử tri và Nhân dân. Tôi rất mong nhận được sự tin tưởng, ủng hộ, tín nhiệm của cô bác, anh, chị cử tri bầu chọn tôi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh để tôi có điều kiện được đóng góp sức lực, trí tuệ và những hiểu biết của mình, cống hiến nhiều hơn nữa cho hoạt động của HĐND tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Hậu Giang nói chung, huyện Châu Thành A nói riêng giàu đẹp, văn minh, người dân ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc!

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026  (Xếp theo vần A, B, C...)

Đơn vị bầu cử số 12 (Gồm thị trấn Một Ngàn, Bảy Ngàn và các xã: Nhơn Nghĩa A, Tân Hòa, Trường Long Tây, Trường Long A thuộc huyện Châu Thành A)

 

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN DUY DƯƠNG

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN DUY DƯƠNG

3.Ngày, tháng, năm sinh: 03/01/1982           

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

7.Quê quán: Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

8.Nơi đăng ký thường trú: Hẻm 111, số 113 đường Lê Hồng Phong, khu vực 4, phường IV, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363985704       Ngày cấp: 25/9/2014  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Thiết kế đồ họa.

-Lý luận chính trị: Trung cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chánh Văn phòng.

15.Nơi công tác: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 21/8/2006           

-Ngày chính thức: 21/8/2007

-Số thẻ đảng viên: 66.013914

-Chức vụ trong Đảng: Không.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang.

-Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Chủ tịch.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2020.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/2003 - 11/2011: Giáo viên Trường Tiểu học Hỏa Tiến 1 nay là Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh,

tỉnh Hậu Giang.

11/2011 -7/2013: Viên chức Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang.

7/2013 đến nay: Phó Chánh Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa các bác, cô chú, anh chị em cử tri kính mến !

Tôi rất vui mừng và vinh dự được sự tín nhiệm của cơ quan; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và sự đồng tình của các bác, cô chú, anh chị em cử tri nơi cư trú, giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, tại Đơn vị bầu cử số 12 của huyện Châu Thành A gồm 2 thị trấn và 4 xã. Đây cũng là niềm vinh dự cho bản thân, cũng là trọng trách trước các bác, cô chú, anh chị em cử tri trong tỉnh. Vì tôi hiểu rằng, HĐND là tổ chức quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, thay mặt cho Nhân dân đề ra những chương trình, nghị quyết quan trọng liên quan đến tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương; đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ tập thể của Nhân dân.

Như chúng ta đã biết, kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, UBND tỉnh đã đề ra 18 chỉ tiêu và 14 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội… Trong đó lĩnh vực văn hóa - xã hội có 7 chỉ tiêu và giải pháp thứ 9 đó là phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông.

Châu Thành A là huyện cửa ngõ của tỉnh, cách trung tâm tỉnh 25km, có 10 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 4 thị trấn và 6 xã. Hiện nay, Châu Thành A là huyện nông thôn mới, trong đó có 4 thị trấn văn minh; 5/6 xã nông thôn mới; 1 xã nông thôn mới nâng cao; huyện đã có 238 doanh nghiệp thành lập mới, có 38 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư là 3.810 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho trên 15 ngàn lao động, địa bàn hiện có 7 nhà máy chế biến hàng nông sản xuất khẩu. Cơ sở hạ tầng vẫn đang được UBND tỉnh tiếp tục kêu gọi và thu hút các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Như vậy, để đạt và vượt những chỉ tiêu trong thời gian tới, tôi nhận thấy lĩnh vực văn hóa nghệ thuật là một phần quan trọng để góp phần đạt được những chỉ têu nêu trên. Hội Văn học Nghệ thuật là cơ quan cấp tỉnh, là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Tỉnh ủy và sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh; cơ quan chỉ đạo là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, là thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành viên của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và thể chế của Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội tập hợp, đoàn kết hội viên, các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên phù hợp theo quy định của pháp luật, mục đích xây dựng và phát huy truyền thống văn hóa, vùng đất con người Hậu Giang ngày càng phát triển. Thường xuyên tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động liên tịch nhằm phát huy những giá trị tốt đẹp, truyền thống văn hóa cách mạng của địa phương. Thực hiện công tác chỉ đạo hội viên tham gia tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, của chính quyền địa phương. Xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong điều kiện của mình là lãnh đạo Văn phòng, hướng tới, tôi sẽ tham mưu lãnh đạo Hội và lãnh đạo tỉnh tập trung vào việc quảng bá các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh bằng các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Tổ chức nhiều chuyến thâm nhập thực tế sáng tác để nắm bắt tình hình thực tế các mô hình, phương thức sản xuất của người dân địa phương quảng bá trên Tạp chí Văn nghệ Hậu Giang được phát hành toàn quốc, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đưa thương hiệu Hậu Giang vươn xa hơn.

Thường xuyên đăng tải các thông tin trên trang thông tin điện tử của Hội. Liên kết với Đài PT-TH tỉnh giới thiệu tác giả, tác phẩm viết về các sản phẩm OCOP, những mô hình hay, những hiến kế mới, gương người tốt việc tốt của tỉnh để công chúng biết đến.

Phối hợp và tổ chức các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật cấp tỉnh và khu vực ĐBSCL, đặc biệt là cuộc thi thiết kế biểu trưng logo, giới thiệu thương hiệu độc quyền của các sản phẩm OCOP nhằm thu hút nhiều du khách tham quan và tìm hiểu quê hương Hậu Giang.

Bản thân tôi luôn nhận thức sâu sắc công việc có thành công hay không, tùy thuộc vào lòng dân và sức dân, do đó, phải tin dân, lắng nghe ý kiến của dân để thực hiện mục tiêu của mình. Từ trách nhiệm và tâm huyết của bản thân với sự phát triển của tỉnh. Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân dân.

Nếu được quý đại biểu các bác, cô chú, anh chị em cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong việc nắm bắt thông tin có liên quan đến việc nâng cao đời sống của người dân ở địa phương, những vấn đề bức xúc của người dân, kịp thời tham mưu đề xuất với HĐND tỉnh, kiến nghị với Quốc hội nhằm góp phần cải thiện cuộc sống của người dân địa phương ngày càng tốt hơn.                                                                                                

Với cương vị là người đại diện cho các bác, cô chú, anh chị em cử tri, tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện phấn đấu để không phụ lòng tin yêu của các Bác, cô chú, anh chị em cử tri đã tín nhiệm và giao trọng trách, nhiệm vụ này cho tôi.

Tôi sẽ là người đại diện, phản ánh trung thực đầy đủ các ý kiến, nguyện vọng hợp pháp của các bác, cô chú, anh chị em đến lãnh đạo tỉnh nhằm góp phần xây dựng quê hương của mình ngày càng phát triển.

Xin kính chúc quý các bác, cô chú, anh chị em cử tri dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong mọi lĩnh vực!

 

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ THÙY LINH

3.Ngày, tháng, năm sinh: 03/6/1981 

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

7.Quê quán: Xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

8.Nơi đăng ký thường trú: Khu vực 1, phường III, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 364036208

Ngày cấp: 13/8/2019  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Sư phạm Vật lý - Tin học.

-Học vị: Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật.         

-Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chủ tịch.

15.Nơi công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 05/10/2010         

-Ngày chính thức: 05/10/2011           

-Số thẻ đảng viên: 66.021521

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bí thư Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

-Tên tổ chức đoàn thể: Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang.

-Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ủy viên Ban Chấp hành.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2020.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

9/2003 - 11/2005: Giáo viên Trường Trung học phổ thông Bán công Mang Thít, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

11/2005 - 10/2007: Học ngoại ngữ tại Trung tâm Đại học tại chức Cần Thơ; Học viên Cao học Vật lý kỹ thuật tại Trường Đại học Cần Thơ.

10/2007 - 4/2012: Bí thư Đoàn trường, Giáo viên - Tổ trưởng Tổ Văn hóa, Trường Trung cấp nghề tỉnh Hậu Giang; Học viên Cao học Vật lý kỹ thuật tại Trường Đại học Cần Thơ (năm 2009 nhận bằng Thạc sĩ).

4/2012 - 12/2014: Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn trường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

12/2014 - 9/2016: ủy viên Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang.

9/2016 - 01/2021: Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang.

01/2021 đến nay: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý cô bác, anh chị cử tri !

Trong 2 nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021, bản thân được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, không phụ sự tin tưởng của cô bác cử tri tôi đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, tổng kết các nhiệm kỳ đều được UBND tỉnh tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người đại biểu dân cử. Vì vậy nhiệm kỳ này tiếp tục được tín nhiệm giới thiệu tái cử, ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 12 thuộc huyện Châu Thành A, là nơi tôi gắn bó rất nhiều năm trong vai trò Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phụ trách theo dõi công tác dân vận trên địa bàn.

Đã gần 15 năm gắn bó với Hậu Giang và nhận thấy sự thay đổi từng ngày của một tỉnh thuần nông, tôi rất vinh dự khi đã được sinh sống, làm việc và cống hiến cho tỉnh ta trong vai trò nhà giáo, rồi Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, hiện tại là Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và 2 nhiệm kỳ là đại biểu HĐND tỉnh.

Từ sự gắn bó đó tôi nhận thấy bà con Nhân dân tỉnh Hậu Giang rất cần cù, sáng tạo, riêng ở Châu Thành A, Nhân dân rất đoàn kết, nỗ lực, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền để xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2020 và nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, tôi cũng biết cô bác trong tỉnh vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước tình hình dịch Covid-19; tình trạng ô nhiễm môi trường; tình hình an ninh trật tự; gian lận trong kinh doanh, thương mại, cũng như sự tác động của cơ chế thị trường làm đạo đức xã hội xuống cấp… Tất cả những vấn đề trên bản thân tôi đã và sẽ tiếp tục quan tâm, chia sẻ, đồng hành với cô bác cử tri trong vai trò của tổ chức Hội LHPN và trách nhiệm cá nhân của mình.

Hội LHPN tỉnh là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, thời gian vừa qua, Hội đã phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động để góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền đưa tỉnh Hậu Giang ngày càng phát triển, nhất là việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Với vai trò là Chủ tịch Hội, tôi có đủ điều kiện để làm tốt hơn, đóng góp tốt hơn vào sự phát triển của tỉnh và huyện Châu Thành A nói riêng, với sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm 2 nhiệm kỳ làm đại biểu vừa qua, bản thân rất vui mừng, vinh dự được MTTQ tỉnh hiệp thương giới thiệu, cử tri nơi công tác và nơi cư trú đồng tình ủng hộ tôi tiếp tục tái cử làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này.

Nếu được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm, tôi xin hứa sẽ nghiêm túc thực hiện tốt một số việc như sau:

Thứ nhất là thường xuyên tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ tốt với cô bác cử tri và sẽ đề xuất, phản ánh đầy đủ những vần đề mà cử tri quan tâm, kiến nghị.

Hai là luôn thực hiện tốt vai trò của người đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện tốt việc giám sát, chất vấn các ngành chức năng chưa được Nhân dân hài lòng trong việc thực hiện nhiệm vụ của ngành; đóng góp vào các chương trình, nghị quyết của HĐND nhằm đưa tỉnh ta ngày càng phát triển, Nhân dân có được cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Ba là theo nhiệm vụ và chức năng của mình tôi sẽ đồng hành cùng bà con Nhân dân huyện Châu Thành A trong tất cả các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao thời gian tới.

Thứ tư là tiếp tục thực hiện tốt hơn việc chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình; nâng cao trình độ, hiểu biết; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, trẻ em; nhất là thúc đẩy việc bình đẳng giữa nam và nữ trong mọi hoạt động của đời sống xã hội.

Tôi luôn mong muốn được tiếp tục trở thành đại biểu HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ này, rất mong được cô bác, anh chị ủng hộ !

Xin kính chúc cô bác, anh chị, quý vị đại biểu mạnh khỏe, mọi việc thuận lợi !

 

1.Họ và tên thường dùng: LÊ CÔNG LÝ

2.Họ và tên khai sinh: LÊ CÔNG LÝ

3.Ngày, tháng, năm sinh: 18/9/1977 

4.Giới tính: Nam.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

7.Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: số 38/8, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 361735477      

Ngày cấp: 19/12/2014

Cơ quan cấp: Công an TP.Cần Thơ.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế.

-Học vị: Thạc sĩ Kinh tế.        

-Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng ban.

15.Nơi công tác: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 07/11/2003         

-Ngày chính thức: 07/11/2004           

-Số thẻ đảng viên: 66.008027

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

11/2001 - 8/2004: Cán bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

9/2004 - 9/2009: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

10/2009-9/2011: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

10/2011 - 12/2012: Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang.

01/2013 - 9/2014: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang.

10/2014 - 11/2017: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang.

12/2017 - 01/2019: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

02/2019 - 10/2020: ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

11/2019 - 12/2020: ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

01/2021 đến nay: ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang.

 

Kính thưa quý lãnh đạo các cấp !

Kính thưa quý đại biểu cử tri thân mến !

Được sự chấp thuận của tổ chức, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, tôi rất vinh dự được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là niềm vinh dự, tự hào của bản thân, đồng thời cũng thấy được nhiệm vụ, trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và cử tri tỉnh nhà là hết sức nặng nề. Nếu vinh dự được cử tri tỉnh nhà tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trên cương vị công tác tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của đại biểu HĐND tỉnh với chương trình hành động như sau:

Thứ nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp; phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, xa rời quần chúng Nhân dân.

Thứ hai, tích cực nghiên cứu, học tập, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực lãnh đạo, điều hành, kỹ năng hoạt động, trách nhiệm và quyền hạn của đại biểu, để vận dụng vào công tác; phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác, năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân, cử tri trong tỉnh nói chung và cử tri huyện Châu Thành A nói riêng.

Thứ ba, sâu sát cơ sở, liên hệ và giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân; thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri. Lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tích cực đưa những phản ánh và nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các kỳ họp HĐND tỉnh; nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân tỉnh nhà; sát sao trong việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thứ tư, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp và quyết định những chính sách chung về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh như: quan tâm đề xuất những vấn đề về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; vấn đề về xây dựng đời sống văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, môi trường, việc làm và an sinh xã hội… chính sách đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng phát triển đô thị… những vấn đề về nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; về trật tự an toàn xã hội… qua đó từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng giàu đẹp.

Thứ năm, với vai trò là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sẽ chủ động đổi mới phương pháp, cách làm sáng tạo trong việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Để chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thật sự đi vào cuộc sống; mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Rất mong sự tin tưởng và tín nhiệm của quý vị cử tri, xin cảm ơn và xin chúc quý cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!

 

1.Họ và tên thường dùng:PHẠM THẢO QUYÊN

2.Họ và tên khai sinh: PHẠM THẢO QUYÊN

3.Ngày, tháng, năm sinh: 31/3/1993 

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

7.Quê quán: Thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

8.Nơi đăng ký thường trú: Ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Chứng minh nhân dân: 363704054      

Ngày cấp: 26/7/2016  

Cơ quan cấp: Công an tỉnh Hậu Giang.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng Giáo dục mầm non.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên mầm non.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giáo viên.

15.Nơi công tác: Trường Mầm non Hướng Dương, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: Không.   

-Ngày chính thức: Không.      

-Số thẻ đảng viên: Không.

-Chức vụ trong Đảng: Không.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Chi đoàn Trường Mầm non Hướng Dương.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A năm 2020.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

9/2014 - 5/2015: Giáo viên Trường Mầm non Hướng Dương, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

10/2015 - 3/2016: Giáo viên Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

4/2016 - 8/2017: Giáo viên Trường Mầm non Việt Mỹ, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

9/2017 - 9/2020: Giáo viên Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

9/2020 đến nay: Giáo viên Trường Mầm non Hướng Dương, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

 

Kính thưa quý cử tri !

Được lãnh đạo đơn vị nơi tôi công tác, Tỉnh đoàn Hậu Giang và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiep thương, giới thieu cung như cử tri nơi cư tru thong nhat cho toi ứng cử đai bieu HĐND tỉnh nhiem ky 2021-2026; toi rat vinh dự va nhận thấy đây là trách nhiệm rất to lớn của người sẽ đại diện cho tiếng nói của cử tri, là cầu nối của cử tri với các cơ quan quản lý nhà nước, trở thành đại biểu của Nhân dân tôi sẽ có điều kiện để cống hiến sức mình nhằm góp phần xây dựng địa phương nơi tôi ứng cử ngày càng tốt hơn, qua đó góp phần xây dựng tỉnh trở thành một tỉnh có chất lượng sống tốt, văn minh và hiện đại.

Nếu được sự tín nhiệm của quý cử tri tôi sẽ tập trung thực hiện tốt những công việc sau:

Tích cực tham gia đóng góp xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, ra sức nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân nơi tôi ứng cử để có những đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của Nhân dân.

Với tôi, đại biểu HĐND là đại biểu của dân nên việc đầu tiên tôi nghĩ đến và hành động là vì quyền lợi và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Theo đó tôi sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, ghi nhận nghiêm túc ý kiến của cử tri đồng thời phản ánh trung thực những ý kiến đó với HĐND để giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị.

Tham gia đóng góp ý kiến với HĐND để có những chính sách về an sinh xã hội tạo điều kiện cho thanh niên được thụ hưởng về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện cho những tri thức trẻ được phát huy trí tuệ đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Đề xuất những giải pháp cho chương trình xã hội hóa giáo dục để xây thêm nhiều trường mầm non và trường học các cấp để 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, không bỏ học.

Nếu được tín nhiệm tôi hứa sẽ thực hiện nhiều phương thức khác nhau để tiếp xúc với cử tri, lắng nghe nguyện vọng của Nhân dân, phản ánh kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh, thực hiện tốt vai trò giám sát và có trả lời những giải quyết, kiến nghị khi cử tri kiến nghị và giao phó.

Xin kính chúc sức khỏe đến quý cử tri !

 

1.Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ

2.Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ

3.Ngày, tháng, năm sinh: 12/02/1985           

4.Giới tính: Nữ.

5.Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

6.Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tinh Trà Vinh.

7.Quê quán: Xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

8.Nơi đăng ký thường trú: Khu nhà tập thể Tỉnh Đội, đường Nguyễn Viết Xuân, phường III, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nơi ở hiện nay: Như trên.

9.Số Căn cước công dân: 093185000743     Ngày cấp: 16/3/2021  

Cơ quan cấp: Bộ Công an.

10.Dân tộc: Kinh.       

11.Tôn giáo: Không.

12.Trình độ:

-Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.         

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật;

Đại học Sư phạm Ngữ văn.

-Học vị: Thạc sĩ Ngữ văn.      

-Lý luận chính trị: Cao cấp.

-Ngoại ngữ: Anh, trình độ B1.

13.Nghề nghiệp hiện nay: Công chức.

14.Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Phòng Tổng hợp.

15.Nơi công tác: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

16.Ngày vào Đảng: 19/5/2011           

-Ngày chính thức: 19/5/2012 

-Số thẻ đảng viên: 66.024966

-Chức vụ trong Đảng: ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân

tỉnh Hậu Giang.

-Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không.

Lý do ra khỏi Đảng: Không.

17.Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

18.Tình trạng sức khỏe: Tốt.

19.Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang năm 2019.

20.Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

21.Là đại biểu Quốc hội (nếu có): Không.

22.Là đại biểu Hội đồng nhân dân

(nếu có): Không.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/2008 - 5/2012: Chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

6/2012 - 3/2013: Phó Trưởng phòng Phòng Thông tin - Dân nguyện, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

tỉnh Hậu Giang.

4/2013 - 3/2016: Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

tỉnh Hậu Giang.

4/2016 đến nay: ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.

 

Thưa cô bác cử tri !

Được sự hiệp thương giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự tín nhiem cua cử tri nơi cong tac va nơi cư tru giới thieu toi ứng cử đai bieu HĐND tỉnh nhiem ky 2021-2026, đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân tôi.

Nhiệm kỳ 2016-2021, cùng tập thể Văn phòng HĐND tỉnh, với tinh thần trách nhiệm, chúng tôi đã nỗ lực thực hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu, giúp HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát. Một trong những kết quả nổi bật đó là HĐND tỉnh đã ban hành gần 300 nghị quyết thuộc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, có nhiều nghị quyết chuyên đề góp phần phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể  là các nhóm chính sách về nông nghiệp; chính sách hỗ trợ người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài; chính sách về phát triển du lịch; chính sách về bảo trợ xã hội…

Nhận thức sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân trong thời kỳ mới, nếu được bà con tin tưởng, bầu tôi làm đại biểu HĐND, tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 Một là, cùng với HĐND tỉnh, với trách nhiệm là đại biểu HĐND chuyên trách, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND, nhất là đề xuất ban hành các nghị quyết mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân như chính sách thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp sạch, công nghiệp thông minh và thân thiện môi trường; đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm…

Hai là, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, tập trung giám sát các vấn đề dư luận xã hội và cô bác quan tâm như: vấn đề đầu tư công; quản lý đất đai; việc thực hiện chính sách cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội,…

Ba là, kiến nghị lãnh đạo các cấp tiếp tục quan tâm lồng ghép các vấn đề về giới trong xây dựng cơ chế chính sách; đảm bảo bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực.

Xin kính chúc cô bác cử tri luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thắng lợi; rất mong được cô bác tin tưởng và ủng hộ cho tôi !

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>