• Đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại
  • 07:33, 05/04/2021
  • Hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh tới đây sẽ đổi mới phù hợp với tình hình và kết hợp đa dạng hình thức để hỗ trợ tốt các hợp tác xã (HTX), cơ sở, doanh nghiệp giao thương và tiêu thụ sản phẩm của Hậu Giang, nhất là các sản phẩm OCOP tại thị trường trong nước và xa hơn là xuất khẩu.
  • Giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 8,7%
  • 17:58, 01/04/2021
  • (HG) - Trong quý I/2021, các ngành, địa phương của tỉnh tiếp tục lãnh đạo, đẩy nhanh tiến độ và mở rộng sản xuất, từ đó giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) được trên 5.779
  • Giá xoài giảm mạnh
  • 08:27, 18/03/2021
  • (HG) - Anh Lê Văn Đạt, ở ấp Nhơn Thuận 1A, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, cho biết gia đình có gần chục công xoài cát Hòa Lộc, cát chu, xoài Đài Loan đang trong thời kỳ thu hoạch trái, nhưng gặp khó về đầu ra và giá cả.