• Kết nối tiêu thụ được 3.705 combo nông sản
  • 15:26, 01/09/2021
  • (HGO) - Theo Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang, đơn vị đã kết nối tiêu thụ nông sản dạng túi combo với Tổ công tác 970 của Bộ NN&PTNT, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn kinh tế hợp tác (CCD)
  • Hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất
  • 08:21, 31/08/2021
  • Để doanh nghiệp vừa sản xuất vừa phòng, chống dịch hiệu quả trong tình hình mới, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương đều xem công tác hỗ trợ,
  • Xây dựng phương án dự trữ hàng hóa trong tình hình mới
  • 16:06, 29/08/2021
  • (HGO) - Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa liên quan đến phòng, chống dịch trong tình hình mới,