HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
154,256,185 lượt truy cập
  • Thành công của Đại hội XIII mở ra vận hội phát triển mới cho đất nước
  • Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc vào sáng ngày 1-2. Đại hội này có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước. Do đó, cán bộ, đảng viên, người dân cả nước nói chung, Hậu Giang nói riêng tin tưởng thành công của đại hội sẽ mở ra một bước ngoặt mới để xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu.
  • Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  • 11:01, 01/02/2021
  • Sáng 1/2, tại Hà Nội, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp và bế mạc Đại hội sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.