HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
152,979,900 lượt truy cập
  • Đại biểu bày tỏ niềm tin và khát vọng hiện thực hóa Báo cáo chính trị tại Đại hội
  • 11:09, 27/01/2021
  • Trong ngày khai mạc Đại hội, sau khi nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày, các đại biểu dự Đại hội đã gửi đến những tâm tư, kỳ vọng và mong muốn góp phần hiện thực hóa các Báo cáo chính trị Đại hội.
  • Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng
  • 19:09, 25/01/2021
  • Hiện, toàn lực lượng CAND ở trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  • Các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, bài bản
  • 11:38, 25/01/2021
  • Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, tạo niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bước vào một thời kỳ phát triển mới, như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”…