Bầu 42 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phụng Hiệp nhiệm kỳ 2020-2025

17/07/2020 | 16:03 GMT+7

(HGO) - Ngày 17-7, trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Phụng Hiệp đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XI và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020; tiến hành thảo luận, tham luận tại hội trường…

Ông Lê Tiến Châu (bìa phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhận hoa từ Đoàn chủ tịch sau khi tặng bức trướng chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu nghị quyết. Nổi bật là tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 11.144 tỉ đồng, tăng bình quân 6,9%/năm, đạt 110,7% nghị quyết. Chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Chiến dịch giao thông - thủy lợi mùa khô và trồng cây hàng năm, luôn được xếp hạng trong phong trào thi đua của tỉnh. Công tác quản lý, thu chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, khai thác có hiệu quả các nguồn thu. Tổng thu ngân sách đạt hơn 4.273 tỉ đồng, tăng bình quân 8,61%/năm; riêng các khoản thu ngân sách huyện theo dự toán tỉnh giao tăng bình quân 6,69%/năm.

Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo đại hội.

Huyện cũng đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Cụ thể, mở 154 lớp đào tạo nghề cho 3.787 lao động; giải quyết việc làm cho 14.723 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 38,22%, đạt 127,4% nghị quyết. Nhiều chính sách giảm nghèo phát huy hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 3,05%, đạt 101,53% nghị quyết. Hiện, toàn huyện còn 8,15% hộ nghèo, 5,79% hộ cận nghèo.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân theo Quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ đó, kịp thời nắm bắt những phản ánh, kiến nghị của người dân để chỉ đạo giải quyết, tạo được niềm tin của Nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền ở cơ sở.

Tuy nhiên, huyện không thực hiện đạt 2 chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đề ra là tổng giá trị sản xuất và giải quyết việc làm. Mặt khác, nhiều khó khăn, hạn chế vẫn còn như: phát triển kinh tế nông nghiệp quy mô còn nhỏ lẻ, thiếu tập trung, mô hình liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ chưa nhiều. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy có phát triển nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Công nghiệp chưa phát triển mạnh, đa phần chỉ tập trung các ngành nghề sử dụng lao động gia công, giản đơn, trình độ kỹ thuật chưa cao. An ninh nông thôn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đánh giá, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phụng Hiệp đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được thành tích khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, làm cơ sở để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo. Những kết quả đó cũng đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chặng đường phía trước đối với huyện Phụng Hiệp được dự báo có nhiều cơ hội mới, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn trong việc đảm bảo môi trường, thu hút đầu tư, cải thiện chất lượng cuộc sống Nhân dân. Do đó, ông Lê Tiến Châu mong muốn huyện tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, lấy nông nghiệp làm nền tảng, công nghiệp chế biến và du lịch làm động lực. Theo đó, cần thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, áp dụng khoa học, công nghệ gắn với công nghiệp chế biến và liên kết thành chuỗi sản xuất - cung ứng, quản lý và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, thương mại góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế.

Song song đó, phải xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên cơ sở duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết. Cụ thể là huyện cần tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng, nâng cao vị trí, vai trò năng lực dự báo, tầm nhìn của đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy đảng. Thực hiện tốt chế độ nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu…

Với tinh thần dân chủ, công tâm, khách quan, 298 đại biểu đến từ 61 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đại diện cho trên 4.660 đảng viên của Đảng bộ huyện tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 42 đồng chí.

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>