Thành phố Vị Thanh: Hoàn thành triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII

24/08/2020 | 10:03 GMT+7

(HG) - Đến nay, thành phố Vị Thanh đã hoàn thành việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, với 21 lớp được tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Cán bộ, đảng viên được quán triệt về những kết quả mà Đảng bộ thành phố đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cụ thể thực hiện chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới 2020-2025. Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ thành phố là: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch và công nghiệp; nâng cao đời sống Nhân dân; xây dựng thành phố phát triển theo hướng đô thị văn minh, thân thiện”. Đồng thời, các tổ chức đảng cơ sở cũng xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thành phố. Đối với đảng ủy các phường, xã, triển khai nghị quyết đại hội đảng cấp mình, có những chương trình sát hợp, đưa nghị quyết từng bước đi vào cuộc sống.

THÙY LINH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>