Tích cực tổ chức lấy ý kiến đóng góp báo cáo chính trị

13/08/2020 | 19:03 GMT+7

Các ban dân vận cấp huyện trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai công tác lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Hội nghị lấy ý kiến đóng góp báo cáo chính trị do Ban Dân vận Thành ủy Vị Thanh tổ chức mới đây.

Những đơn vị điển hình

Với tinh thần cầu thị, lắng nghe, không định kiến với những ý kiến phản biện khác với ý kiến của đa số, Ban Dân vận Huyện ủy Phụng Hiệp vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp tổ chức thành công Hội nghị lấy ý kiến đóng góp báo cáo chính trị của tỉnh. Dự hội nghị có 60 đại biểu là thành viên Mặt trận, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện các hội đặc thù và Nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, Ban Dân vận Huyện ủy đã tiếp thu nhiều lượt ý kiến đóng góp xác đáng, trách nhiệm, bám sát theo tinh thần nội dung hướng dẫn của trên. Qua đó, kịp tổng hợp báo cáo kết quả đợt 1 về Ban Dân vận Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 2395 của Tỉnh ủy), với nội dung đóng góp xoay quanh về phương châm, chủ đề, mục tiêu tổng quát; những ưu điểm, hạn chế mà báo cáo đã đánh giá; các chỉ tiêu chủ yếu, giải pháp chính của nhiệm kỳ 2020-2025…

Bà Phạm Thúy Phượng, Phó Ban Dân vận Huyện ủy, cho hay, trước khi tiến hành hội nghị, đơn vị đã cấp 1.900 quyển tài liệu ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Chỉ đạo 2395 của Tỉnh ủy biên soạn cho thành viên của MTTQ, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở nghiên cứu, đóng góp…

Đến nay, Ban Dân vận Thành ủy Vị Thanh, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp đã tổ chức được 7 hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng số có 167 đại biểu là thành viên, ủy viên Ủy ban MTTQ; cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng trên địa bàn thành phố tham gia các hội nghị đóng góp.

Ông Trần Quang Minh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cho hay, tuy thời gian không nhiều nhưng các đại biểu đều thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao trong việc tích cực tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. Đáng ghi nhận là các ý kiến đều bám sát theo tài liệu, nhất là 6 nội dung được gợi ý trong phiếu được gửi cho các đại biểu nghiên cứu, đóng góp trước một bước. 

“Nhờ sự chủ động thực hiện nên kết thúc đợt 1 vào ngày 10-8 vừa qua, đơn vị đã tổng hợp nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu, đặc biệt là những vấn đề trọng tâm như 5 nhiệm vụ chủ yếu, ba nhiệm vụ đột phá, các chỉ tiêu chủ yếu, kể cả bảy nhóm giải pháp chính được đề ra trong giai đoạn 2020-2025. Qua đó, góp phần làm sâu sắc thêm nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV”, ông Minh khẳng định.

Tiếp tục giai đoạn 2

Cũng theo ông Trần Quang Minh, phát huy kết quả tích cực của đợt 1 vừa qua, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác lấy ý kiến đóng góp của MTTQ, thành viên MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ phường, xã đến ấp khu vực và Nhân dân. Tuy nhiên, để thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong thời gian này, đơn vị sẽ tổ chức bằng cách chia từng nhóm nhỏ, đảm bảo không tập trung quá số lượng người theo quy định.

“Chúng tôi cũng sẽ tổ chức các buổi gặp gỡ những người có uy tín, trách nhiệm trong đồng bào dân tộc; các chức sắc tôn giáo để thông tin và gửi phiếu lấy ý kiến đóng góp từ các thành phần, tầng lớp này. Thế nhưng, phải đảm bảo đến cuối tháng 8 năm nay, công tác lấy ý kiến đợt 2 hoàn thành để đơn vị có cơ sở tổng hợp báo cáo gửi về Ban Chỉ đạo 2395 của Tỉnh ủy theo quy định”, ông Minh cho biết thêm.

Tương tự, để vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covd-19, vừa đảm bảo thời gian lấy ý kiến đóng góp theo quy định của trên, nên thay vì tổ chức hội nghị, Ban Dân vận Huyện ủy Vị Thủy sẽ thực hiện bằng hình thức phát phiếu cho các đại biểu là thành viên MTTQ và Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội. Theo đó, dựa vào tài liệu dự thảo báo cáo chính trị tóm tắt, các đại biểu sẽ đóng góp trực tiếp vào 6 nội dung được gợi ý sẵn trên phiếu.

Bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Phó Ban Dân vận Huyện ủy Vị Thủy, cho rằng, hiện đơn vị đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể gửi tài liệu dự thảo báo cáo chính trị tóm tắt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và phiếu đóng góp đến thành phần đại biểu theo quy định. Trên cơ sở ý kiến đóng góp đó, đơn vị sẽ tiến hành tổng hợp và báo cáo về Ban Chỉ đạo 2395 của Tỉnh ủy trước ngày 17-8.

“Cái hay của việc lấy ý kiến thông qua phiếu là không khống chế thành phần tham dự nên có thể mở rộng được số lượng đại biểu, từ đó thu được nhiều ý kiến đóng góp hơn. Bởi thay vì tổ chức hội nghị, thành viên MTTQ chỉ được mời một nửa số lượng, còn Ban Chấp hành các đoàn thể chỉ có 1 đồng chí tham dự; ngược lại, nếu thông qua phiếu thì tất cả các thành viên của MTTQ và Ban Chấp hành các đoàn thể sẽ được tham gia đóng góp ý kiến”, bà Châu chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy, cho hay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nhưng đảm bảo tiến độ công tác tổ chức lấy ý kiến đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn, đơn vị đã ban hành Công văn hướng dẫn về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, làm cơ sở để ban dân vận các huyện, thị, thành ủy triển khai, thực hiện cho tốt.

Cụ thể, đề nghị ban dân vận các huyện, thị, thành ủy căn cứ tình hình tại địa phương, tham mưu cấp ủy, phối hợp các ngành liên quan tổ chức lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng hình thức phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các nội dung khác đề nghị thực hiện theo đúng Kế hoạch số 03 của Ban Chỉ đạo 2395 và các văn bản liên quan.

Theo Hướng dẫn góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (dành cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân) thì thời gian chậm nhất nhận báo cáo tổng hợp ý kiến của ban dân vận cấp huyện gửi về Ban Chỉ đạo 2395 của Tỉnh ủy (thông qua cơ quan thường trực là Ban Dân vận Tỉnh ủy), đợt 1: ngày 10-8-2020, đợt 2: ngày 10-9-2020.

 

Tính đến ngày 10-8-2020, hệ thống Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai; các cơ quan báo, đài, trang thông tin điện tử đã đăng tải tài liệu lấy ý kiến đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Các cấp đã tổ chức 27 cuộc có 926 đại biểu dự, trong đó ghi nhận 587 lượt ý kiến hoàn toàn thống nhất với dự thảo báo cáo chính trị và 339 lượt ý kiến góp ý bổ sung, điều chỉnh, làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị.

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>