HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
150,215,619 lượt truy cập
  • Thảo luận sửa đổi, bổ sung một số điều của luật về Chính phủ, chính quyền
  • 07:46, 14/06/2019
  • Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nêu lý do giữ quy định luật hiện hành về số phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện.
  • Kiến nghị nhiều vấn đề đến kỳ họp Quốc hội
  • 07:49, 24/05/2019
  • Báo cáo lên kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, trước kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 8 điểm tiếp xúc cử tri tại các huyện, thị xã, thành phố, có trên 1.000 lượt cử tri tham dự và ghi nhận 71 lượt ý kiến, kiến nghị.
  • Hỗ trợ ngành điện hoàn thành trọng trách
  • 08:21, 17/05/2019
  • Để thực hiện được điều đó, Trung ương cần tạo điều kiện cho ngành điện tiếp cận vốn phục vụ cho sự phát triển lưới điện quốc gia trong thời gian tới.