Các vụ việc khiếu nại được tiếp nhận, xử lý đúng luật

18/03/2022 | 07:18 GMT+7

Báo cáo kết quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1-7-2016 đến 1-7-2021 gửi Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh đánh giá, công tác này luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại buổi giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh. Ảnh: Đ.B

Trong quá trình tổ chức thực hiện, luôn đề cao phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền và sự giám sát của Đoàn ĐBQH, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Từ đó, tình hình khiếu nại, tố cáo được giải quyết dứt điểm, không phát sinh điểm nóng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, tỉnh đều chủ động báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương có liên quan để chỉ đạo và tháo gỡ vướng mắc.

Ngoài ra, UBND tỉnh, UBND cấp huyện còn ban hành các quy chế phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và quy chế phối hợp trong công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các quyết định, thông báo, kết luận giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo và quyết định thành lập Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo, có sự tham gia và phối hợp của HĐND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan đoàn thể và Hội Luật gia tỉnh.

Riêng về nội dung giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn này, UBND tỉnh đánh giá: Các vụ việc khiếu nại được tiếp nhận và xử lý đúng hạn, việc thụ lý giải quyết về trình tự, thủ tục thực hiện đúng quy định, căn cứ pháp lý kết luận (luật, điều, khoản) cụ thể, phản ánh đúng tình tiết, bản chất vụ việc.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại về thẩm quyền và hình thức đảm bảo đúng quy định. Trong văn bản giải quyết có kết luận từng nội dung đúng/sai/đúng một phần, nêu rõ các quyền của người khiếu nại, người có nghĩa vụ liên quan thực hiện theo quy định pháp luật về khiếu nại và tố tụng hành chính.

Các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết được tổ chức đối thoại theo quy định của pháp luật và quy chế của cơ quan. Đối với lĩnh vực của thủ trưởng phụ trách thì thủ trưởng trực tiếp đối thoại gắn với họp xem xét, giải quyết, nếu thuộc phạm vi của phó thủ trưởng phụ trách thì phó giải quyết và đối thoại. Các vụ việc liên quan đến nhiều lĩnh vực và những vụ việc phức tạp, đông người thì thủ trưởng trực tiếp giải quyết.

Các vụ việc giải quyết đảm bảo công khai từ khâu kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại, có phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị chức năng liên quan và chính quyền cơ sở.

Quyết định giải quyết khiếu nại được tổ chức công khai theo quy định. Cụ thể, ngoài việc gửi quyết định giải quyết khiếu nại, tùy theo tình hình thực tế cơ quan, địa phương sẽ chọn một trong 3 hình thức công khai theo quy định pháp luật về khiếu nại: Công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại; niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Công tác tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại được Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo; đồng thời giao cho Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên phối hợp trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, văn bản chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kết luận nội dung đã có hiệu lực pháp luật.

Các cấp, các ngành trong quá trình giải quyết đều đảm bảo tính công khai, dân chủ thể hiện thông qua việc tổ chức đối thoại với người khiếu nại, các cuộc họp Đoàn công tác liên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh và cấp huyện. Ngoài cơ quan chuyên môn ngành, lĩnh vực tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo còn có sự tham gia của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia... Các văn bản giải quyết khiếu nại được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

UBND tỉnh kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại vì có những bất cập

Cụ thể về thời hiệu khiếu nại, UBND tỉnh đề nghị nên có quy định thống nhất thời hiệu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức giữa Luật Khiếu nại, Luật Tố tụng hành chính và Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đề nghị phải có quy định về chế tài đối với người cố tình khiếu nại không đúng, khiếu nại nhiều lần, khiếu nại tiếp mà nội dung khiếu nại đó không có tình tiết phát sinh mới, gây khó khăn cho cơ quan Nhà nước trong quá trình kiểm tra, xem xét giải quyết.

 

K.L tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>