Cần đưa nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng

21/04/2022 | 23:30 GMT+7

Đoàn ĐBQH tỉnh vừa kết thúc giám sát tại thành phố Vị Thanh về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn.

Bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại buổi giám sát UBND thành phố Vị Thanh.

Tiết kiệm 43.274 triệu đồng

Tại buổi giám sát, UBND thành phố kiến nghị đối với tỉnh (UBND tỉnh) cần đưa nội dung THTK, CLP vào hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng công chức và người lao động; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nghiêm khắc xử lý để xảy ra tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý, coi THTK, CLP là một nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị gắn công tác THTK, CLP với công tác phòng, chống tham nhũng.

UBND tỉnh cũng cần quan tâm hơn trong chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh làm việc với các nhà đầu tư dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng, cam kết tiến độ triển khai dự án, nếu không thực hiện thì thu hồi đất để giao cho nhà đầu tư mới tránh lãng phí tài nguyên đất. 

Báo cáo với Đoàn giám sát, UBND thành phố cho biết, trong quyết toán ngân sách nhà nước, đơn vị tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, giao, điều hành, thực hiện dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước; thực hiện các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ, tập hợp nhu cầu, dự kiến phương án phân bổ. Tổng số tiết kiệm được cho ngân sách giai đoạn 2016-2021 là 43.274 triệu đồng.

Cụ thể: Tiết kiệm chi quản lý hành chính so với dự toán: 2.934 triệu đồng; tiết kiệm mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc trực tiếp 39 triệu đồng; tiết kiệm sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc 2 triệu đồng; công tác thẩm tra quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, tiết kiệm cho ngân sách số tiền 460 triệu đồng; công tác lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản tiết kiệm cho ngân sách số tiền: 3.682 triệu đồng; công tác thẩm tra phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tiết kiệm cho ngân sách 36.157 triệu đồng.

Còn trường hợp sử dụng đất chưa đúng mục đích

Về quản lý, sử dụng đất đai, thành phố cho biết, địa phương luôn quan tâm chỉ đạo việc quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt. Việc thực hiện các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trên địa bàn thành phố Vị Thanh, đã được thực hiện đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Trình tự, thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo đúng quy định. Đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện bên cạnh những thuận lợi vẫn còn một số khó khăn như: Khi lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì việc xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực gặp nhiều khó khăn do chưa xác định được nguồn vốn, đặc biệt là các công trình do các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện. Từ đó, dẫn đến việc lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa sâu sát, chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất đa số chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

Trên địa bàn thành phố vẫn còn trường hợp sử dụng đất chưa đúng theo mục đích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên nhân chủ yếu là chuyển mục đích sử dụng đất giữa các loại đất nông nghiệp với nhau, nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng thu nhập cải thiện đời sống gia đình của các hộ dân nông thôn và nhu cầu xây dựng nhà ở, xây dựng công trình phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân. Các công trình, nhà ở vi phạm đa số là nhà cấp 4 và công trình tạm. Kinh tế gia đình của người dân khó khăn, nên việc thực hiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và nộp tiền sử dụng đất cũng gặp nhiều khó khăn. Việc nhận thức về chính sách pháp luật đất đai của người dân còn hạn chế, đa số sử dụng đất theo ý nghĩ truyền thống, có đất thuộc quyền quản lý sử dụng là xây dựng được nhà ở, công trình trên đất, cải tạo canh tác đất nên chưa tuân thủ theo quy định của pháp luật.

UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND phường, xã kiểm tra, rà soát các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất. Qua kiểm tra, phát hiện việc vi phạm, UBND thành phố đã có biện pháp xử lý bằng hình thức nhắc nhở, hướng dẫn 22 trường hợp thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Đối với các trường hợp phù hợp quy hoạch sử dụng đất, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Đồng thời, cũng đã xử lý tháo dỡ công trình vi phạm đối với một số trường hợp... 

K.L tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>