Chủ động, phối hợp chặt chẽ trong phòng cháy, chữa cháy

04/09/2020 | 09:43 GMT+7

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật phòng cháy, chữa cháy (PCCC), UBND tỉnh cho biết, ngoài nhiệm vụ nòng cốt là công an các cấp thì đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng phải thực hiện nghiêm.

Một buổi thực tập của cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh. Ảnh: Đ.BẢO

Sở, ngành phải chủ động, phối hợp chặt chẽ

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 156 ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tăng cường phương tiện, thiết bị phục vụ công tác PCCC rừng của lực lượng kiểm lâm.

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động triển khai các biện pháp PCCC rừng, trọng tâm là tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia PCCC, củng cố lực lượng, đề xuất trang bị phương tiện PCCC rừng; tổ chức Đoàn liên ngành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác PCCC rừng.

Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương có rừng xây dựng phương án chữa cháy và tổ chức thực tập phương án chữa cháy rừng có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng quan tâm chủ trì phối hợp với Công an tỉnh thực hiện nghiêm quy định thẩm duyệt thiết kế về PCCC các dự án, công trình khi xây dựng mới hoặc cải tạo theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xem xét bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc, doanh trại, trung tâm huấn luyện cho lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh, cấp huyện tại các địa điểm phù hợp với yêu cầu công tác PCCC và CNCH.

UBND tỉnh cho biết, nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải là chủ động tham mưu, đề xuất đầu tư, xây dựng các dự án công trình giao thông theo quy hoạch hệ thống giao thông vận tải gắn với mạng lưới cấp nước chữa cháy đô thị, thiết kế các khu vực lấy nước chữa cháy đối với các nguồn nước tự nhiên (sông, kênh, rạch,…) trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt; chỉ đạo tổ chức tuần tra, kiểm tra xử lý, phối hợp giải tỏa các công trình kiến trúc nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ, barie cản trở hoạt động chữa cháy trên các tuyến đường của tỉnh.

Sở Công thương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh, tàng trữ, sử dụng các loại hàng hóa, chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. Phối hợp Công ty Điện lực Hậu Giang tiến hành tổng kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại các khu dân cư để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn PCCC từ hệ thống, thiết bị điện; hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn. Công ty Điện lực Hậu Giang phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công thương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hậu Giang tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn trong sử dụng điện; tăng cường kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại các khu dân cư để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn PCCC từ hệ thống, thiết bị điện; xây dựng quy trình quản lý về đảm bảo an toàn điện, nhất là trong lắp đặt, sử dụng các thiết bị điện tại cơ sở, hộ gia đình theo quy định của Luật Điện lực nhằm đáp ứng yêu cầu về PCCC.

Riêng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải phối hợp chặt với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra năng lực các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng các thiết bị hàn, cắt kim loại. Xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn lao động và PCCC trong công tác quản lý, sử dụng các thiết bị hàn, cắt kim loại.

UBND cấp huyện triển khai đồng bộ các giải pháp

Thực hiện các nghị quyết và quyết định trên, UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện nâng cao trách nhiệm, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC theo phương châm bốn tại chỗ gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC cho mọi tầng lớp nhân dân; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với công tác PCCC và CNCH; bố trí kinh phí in và cấp phát cẩm nang, tờ rơi để phổ biến kiến thức về đảm bảo an toàn PCCC tới các hộ gia đình, người lao động.

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH các huyện, thị xã, thành phố; quan tâm đầu tư phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng tại địa phương theo quy định. Chỉ đạo tăng cường vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác PCCC và CNCH; xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác PCCC tại địa bàn dân cư, cơ quan, khu công nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp. Hàng năm, có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC 4/10” và Tháng an toàn PCCC - tháng 10.

Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan khảo sát, đề xuất UBND tỉnh có kế hoạch di chuyển các cơ sở sử dụng dây chuyền sản xuất lạc hậu gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn về PCCC, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như sản xuất, chế biến gỗ, sang chiết gas, xăng dầu, hóa chất... ra khỏi khu dân cư.

Thành lập các Đoàn liên ngành do UBND cấp huyện chủ trì tiến hành kiểm tra toàn diện công tác PCCC tại các cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ; kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, vi phạm và nguyên nhân; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm và yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót, vi phạm về PCCC.

UBND cấp huyện cũng phải chỉ đạo xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, CNCH quy mô cấp huyện 1 năm ít nhất 1 lần, có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ giữa quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương với quy hoạch tổng thể hệ thống hạ tầng đảm bảo cho công tác PCCC và CNCH; quan tâm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động PCCC và CNCH trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Công an cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH cấp xã có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ít nhất mỗi năm 1 xã 1 lần; củng cố đội dân phòng, đội PCCC cơ sở và bảo đảm chế độ phụ cấp, trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy theo đúng quy định; xác định đây là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC và CNCH tại chỗ…

Bắt đầu từ năm học này (2020-2021) Sở Giáo dục và Đào tạo phải phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu hoàn thiện giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC để lồng ghép vào chương trình học tập, các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường, cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, bậc học. Định kỳ, tổ chức các hoạt động thực hành, diễn tập để hình thành kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố cho học sinh, sinh viên.

 

T.T tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>