Đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị từ Chương trình giáo dục phổ thông theo khả năng

29/01/2021 | 09:36 GMT+7

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Hậu Giang về đầu tư, mua sắm trong ngành giáo dục. Theo đó, Bộ này đề nghị UBND tỉnh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để rà soát, xác định danh mục công trình cần được đầu tư xây dựng, nhu cầu mua sắm thiết bị...

Cắt băng khánh thành Trường Mẫu giáo Xà Phiên 2, huyện Long Mỹ (tháng 11-2020). Ảnh: MỸ XUYÊN

Cụ thể, cử tri Hậu Giang thông tin, theo Kế hoạch số 2393 ngày 08-10-2019 của UBND tỉnh Hậu Giang, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông của tỉnh giai đoạn 2020-2021 đến năm 2024-2025 khoảng 1.923 tỉ 843 triệu đồng. Trên cơ sở đó, kiến nghị Bộ Tài chính kịp thời phân bổ nguồn kinh phí trên cho tỉnh triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông của tỉnh giai đoạn năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025.

Theo Bộ Tài chính, ngày 29-10-2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1436 phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; trong đó: khoản 3 Mục III Điều 1 của Quyết định quy định về nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2020-2021: Căn cứ quy mô cần đầu tư xây dựng theo mục tiêu của giai đoạn 2021-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, cân đối, lựa chọn các mục tiêu ưu tiên đầu tư theo lộ trình đổi mới giáo dục mầm non và chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ này cũng cho biết tại khoản 1 Mục IV Điều 1 của Quyết định, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo: (1) xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn chi tiết cơ cấu các nguồn vốn để triển khai Đề án đến từng cấp học; (2) chủ trì, rà soát, thống kê, xác định nhu cầu đầu tư, mua sắm thiết bị của từng địa phương; tổng hợp và xác định số lượng phòng học cần kiên cố hóa, danh mục công trình cần được đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị theo từng giai đoạn.

Theo điểm a, b khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công, quy định phân loại dự án đầu tư công:

“a) Dự án có cấu phần xây dựng là dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, bao gồm cả phần mua tài sản, mua trang thiết bị của dự án;

b) Dự án không có cấu phần xây dựng là dự án mua tài sản, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc và dự án khác không quy định tại điểm a khoản này”.

Tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 128 ngày 12-11-2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 quy định: “Tiếp tục sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ưu tiên cho các mục tiêu đầu tư phát triển theo quy định tại Nghị quyết số 86 ngày 12-11-2019 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và bổ sung thêm đầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Từ tình hình trên, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để rà soát, xác định danh mục công trình cần được đầu tư xây dựng, nhu cầu mua sắm thiết bị của Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn theo khả năng cân đối của ngân sách nhà nước đúng quy định tại Quyết định 1436 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 128/2020/QH14 của Quốc hội, Luật Đầu tư công. Luật Ngân sách nhà nước…

T.T tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>