Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

25/02/2022 | 08:22 GMT+7

Theo đó, trong tháng 3, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổ chức hoạt động giám sát trên, mốc thời gian giám sát từ ngày 1-7-2016 đến ngày 1-7-2021 đối với các đơn vị: UBND tỉnh; UBND huyện Châu Thành; Tòa án nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Trụ sở Đoàn ĐBQH tỉnh.

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin, hoạt động này nhằm xem xét, theo dõi, đánh giá toàn diện, khách quan việc thực hiện của UBND tỉnh, sở, ngành, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định pháp luật.

Giám sát cũng nhằm xem xét, theo dõi, đánh giá việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành chính và tư pháp. Kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan, nhất là các quy định trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo.

Nâng cao trách nhiệm giải trình, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, nhất là người đứng đầu cơ quan chịu sự giám sát trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai và một số lĩnh vực được dư luận, đại biểu Quốc hội quan tâm, nhằm tránh và hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo. Đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.

Các nội dung giám sát được Đoàn ấn định rõ, trong đó có các nội dung chính như việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của cơ quan và người có thẩm quyền.

Về tình hình, kết quả thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, làm rõ việc chấp hành pháp luật về: công tác tổ chức tiếp công dân; tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân đột xuất và tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu; tiếp công dân gắn liền với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Việc chấp hành các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp: Tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền, sự tham gia, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Luật sư, Hội Luật gia,… trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Việc cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, rà soát việc giải quyết đối với một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kéo dài. Công tác thanh tra công vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác đào tạo, tập huấn và các chính sách đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc thực hiện kiến nghị của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, MTTQ Việt Nam về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đơn vị được giám sát cũng cần đánh giá kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân; xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong thực hiện các nội dung giám sát.

Cùng với đó cũng phải nêu các giải pháp hoàn thiện thể chế pháp luật về hình thức như: Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các Bộ luật tố tụng: Dân sự, Hình sự, Hành chính; pháp luật chuyên ngành như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản… Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; pháp luật về hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

K.L tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>