Kết quả bước đầu giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch

04/03/2022 | 08:24 GMT+7

Triển khai chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” của Quốc hội, đến nay, Đoàn ĐBQH tỉnh đã giám sát xong ở địa phương (chủ thể được giám sát là UBND tỉnh), báo cáo kết quả về Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cũng đã có những đánh giá kết quả bước đầu.

Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo với Đoàn ĐBQH tỉnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch. Ảnh: Đ.BẢO

Cho ý kiến về kết quả bước đầu việc triển khai chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu giám sát phải đánh giá sát tình hình, biểu dương ưu điểm những mô hình tốt, chỉ ra được tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm và đề xuất kiến nghị.

Liên quan đến mục tiêu giám sát, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cuộc giám sát lần này phải trả lời được cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho Quốc hội, cho Nhân dân và cử tri cả nước biết là danh mục những văn bản hướng dẫn Luật Quy hoạch, hệ thống danh mục này là bao gồm những văn bản nào, thời hạn hoàn thành theo quy định ra sao? Thực tế tổ chức biên soạn và ban hành các văn bản này như thế nào, kể cả về chất lượng, về tiến độ? Cần quan tâm đến chất lượng văn bản là bởi có những văn bản khi ban hành ra không những là không tạo điều kiện mà còn gây khó khăn hơn cho công tác lập quy hoạch.

Chủ tịch Quốc hội nói, năm nay là năm thứ ba thực hiện Luật Quy hoạch và hết một năm của nhiệm kỳ rồi, quy hoạch này để cho phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ mới nhưng qua một năm của nhiệm kỳ nhưng chưa thấy bóng dáng đâu, mới được Quy hoạch tổng thể quốc gia về đất đai và kế hoạch sử dụng đất 5 năm. Các bộ hứa là đến 2022 sẽ hoàn thành cách quy hoạch như vậy là hết 2 năm của nhiệm kỳ thì tác dụng của quy hoạch đối với phát triển kinh tế - xã hội ra làm sao.

Ông Vương Đình Huệ nhắc, qua giám sát phải trả lời được với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với Quốc hội, với các doanh nghiệp và người dân là danh mục của hệ thống quy hoạch theo Luật Quy hoạch phải lập, thời hạn hoàn thành từng loại quy hoạch này theo quy định của Luật Quy hoạch, theo Nghị định 37/2019 của Chính phủ và Nghị quyết 11 ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch và tiến độ thực hiện cho đến nay chậm bao lâu, cái gì chậm, chậm ở đâu, trách nhiệm của bộ, ngành nào, đánh giá sơ bộ về chất lượng của các quy hoạch này như thế nào?

Theo Nghị định 37/2019/NĐ-CP, quy định về thời gian lập quy hoạch gồm quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia hoàn thành không quá 30 tháng tính từ ngày giao nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt. Trong đó, thời hạn lập hợp phần quy hoạch không quá 18 tháng đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch vùng. “Như vậy đã có quy định về thời gian thực hiện nhưng đến nay trong các quy hoạch tổng thể quốc gia duy nhất có mỗi quy hoạch sử dụng đất quốc gia, còn lại quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia và các loại quy hoạch ngành chưa có”, ông Vương Đình Huệ nói.

Cũng theo Nghị định 37 thì thời hạn lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh không quá 24 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt. Phải căn ra theo từng mốc cụ thể, từng quy hoạch cụ thể để đánh giá tiến độ chậm là bao nhiêu lâu.

Với hoạt động giám sát tới đây, Đoàn giám sát cần làm rõ các nội dung: Kế hoạch vốn, kinh phí bố trí cho công tác quy hoạch của các cơ quan; việc phê duyệt các quy hoạch tỉnh, huyện thời hạn trước ngày 31-12-2020, việc giao nhiệm vụ lập hệ thống quy hoạch quốc gia trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-3-2018… đến nay được thực hiện như thế nào căn cứ theo quy định của pháp luật và quy định của Chính phủ. Đoàn cũng phải đánh giá được quá trình chấp hành trình tự trong hoạt động quy hoạch theo Điều 7 của Luật Quy hoạch gồm 5 bước cụ thể: lập quy hoạch (lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và tổ chức lập quy hoạch), thẩm định quy hoạch, quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch, công bố quy hoạch, thực hiện quy hoạch…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, giám sát có hai mặt không chỉ phê phán, đánh giá sai phạm mà có những ưu điểm, những kết quả tích cực, nỗ lực cố gắng của Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, các ngành, các địa phương nhất là những nơi có cách làm mới, cách làm hay, vượt khó để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình tốt. Giám sát là không có nể nang, đây là tinh thần được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ủng hộ. Tất cả vì sự phát triển. Quốc hội giám sát càng sát bao nhiêu, càng có hiệu lực bao nhiêu thì càng tạo điều kiện cho Chính phủ, cho các bộ, ngành làm tốt hơn bấy nhiêu. Mục tiêu là để mọi thứ tốt hơn, vì sự phát triển của đất nước, vì quyền lợi của người dân và quyền lợi của doanh nghiệp.

 

Theo UBND tỉnh, công tác lập và quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh đã bám sát, cụ thể hóa các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành có liên quan. Sau khi các đồ án quy hoạch được phê duyệt, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đã tổ chức các hội nghị công bố, công khai, xây dựng pano công bố quy hoạch, tuyên truyền tới cộng đồng dân cư. Các đồ án quy hoạch được duyệt là cơ sở để cơ quan quản lý thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, các khu dân cư hiện hữu được cải tạo chỉnh trang, có hạ tầng giao thông kết nối.

 

K.L tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>