Kiến nghị nhiều vấn đề về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

01/04/2022 | 09:37 GMT+7

Đoàn ĐBQH tỉnh vừa kết thúc đợt giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (từ ngày 1-7-2016 đến 1-7-2021) đối với HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp trên địa bàn... Qua giám sát, Đoàn có nhiều kiến nghị với cơ quan được giám sát để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.

Bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại buổi giám sát tại TAND tỉnh.

Khảo sát nhiều hơn để có giá đất phù hợp

Theo đó, đối với UBND tỉnh, Đoàn kiến nghị chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch. Tiến hành rà soát các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với một số dự án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

 Hàng năm, khi ban hành bảng giá đất trên địa bàn, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan có chủ trương cho khảo sát giá đất được chuyển nhượng thực tế trên thị trường để có cơ sở ban hành biểu giá đất tỉnh sát với giá thị trường.

Làm tốt hơn công tác bồi thường và hỗ trợ cấp tái định cư; quy hoạch thêm các khu tái định cư để khi giải phóng mặt bằng 1 dự án, kịp thời bố trí tái định cư cho người có đất bị thu hồi. Đối với các hộ dân được Nhà nước cấp tái định cư nhưng chưa được giao nền, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục xem xét thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà (tạm cư) cho hộ được cấp tái định cư nhưng chưa được giao nền tái định cư.

Chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện tốt việc tiếp công dân đối với người đứng đầu và thực hiện tốt hơn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để đơn tồn đọng. Đồng thời, tổ chức tiếp dân định kỳ bảo đảm đủ số ngày; giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng quy trình, thời hạn theo luật định, không để các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, phát sinh thành điểm nóng, gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Tăng cường kiểm tra công vụ, xử lý trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND cấp dưới không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và chủ tịch UBND cấp huyện tham dự đầy đủ các vụ án hành chính trên địa bàn do Tòa án hai cấp trên địa bàn đưa ra xét xử và cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ có liên quan đến từng vụ án hành chính đúng theo quy định của luật.

Nâng cao trách nhiệm tiếp dân của người đứng đầu

Đoàn đề nghị lãnh đạo TAND tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm chấn chỉnh và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ ngành.

Chỉ đạo đơn vị trực thuộc của TAND tỉnh và lãnh đạo TAND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tiếp dân đối với người đứng đầu. Nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ đối với thẩm phán, thư ký làm công tác tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo.

Kịp thời đưa các vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật, không để án tồn đọng, kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chỉ đạo các đơn vị thuộc TAND tỉnh và TAND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát về quy trình, thủ tục, các nguyên tắc áp dụng pháp luật trong xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, tránh để xảy ra sai sót.

Đối với Viện KSND tỉnh, Đoàn đề nghị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tổ chức tiếp công dân định kỳ và đột xuất đối với lãnh đạo Viện KSND tỉnh, lãnh đạo Viện KSND cấp huyện trên địa bàn theo quy định của Luật Tiếp công dân. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về xử lý đơn khiếu nại, tố cáo.

Bố trí công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo đối với công chức ngành. Quan tâm tuyên truyền các quy định pháp luật về tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ ngành và Nhân dân đến khiếu nại, tố cáo.

Đoàn đề nghị đối với Công an tỉnh cần thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất đối với người đứng đầu theo quy định đối với Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Đoàn đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác thi hành án. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo đối với nội bộ ngành.

Nhanh chóng đưa các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật ra thi hành theo quy định pháp luật. Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ đối với đội ngũ lãnh đạo, chấp hành viên, công chức ngành trên địa bàn tỉnh.

T.T tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>