Làm rõ các kiến nghị về chính sách ưu đãi đầu tư và xếp lương cho giáo viên mầm non

08/04/2021 | 18:09 GMT+7

Sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, cử tri Hậu Giang kiến nghị đến Trung ương một số nội dung về chính sách ưu đãi đầu tư cho địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng như việc xếp lương cho giáo viên bậc mầm non. Tất cả đều được các bộ, ngành liên quan trả lời thỏa đáng.

Văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 của giáo viên ở một trường mầm non trên địa bàn thành phố Ngã Bảy.

Cử tri kiến nghị, ngày 12/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Cụ thể, tại trang 4 Phụ lục số II kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, đã liệt kê địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Hậu Giang để được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm “toàn bộ các huyện và thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy)”.

Thế nhưng trước đó, ngày 5/5/2015 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH13 về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Mỹ để thành lập thị xã Long Mỹ và 4 phường trực thuộc thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang dẫn đến đơn vị thị xã Long Mỹ không nằm trong danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Nhằm giải quyết vướng mắc, tháo gỡ khó khăn của địa phương, kiến nghị Chính phủ xem xét bổ sung đơn vị thị xã Long Mỹ vào danh mục để hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định.

Trả lời nội dung này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin, ngày 22/01/2021, Bộ đã có văn bản số 394 trình Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (thay thế Nghị định số 118/2015/NĐ-CP do điều chỉnh địa giới hành chính); trong đó tại Phụ lục III về Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư đã có bổ sung các huyện, thị xã Long Mỹ và thành phố Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang vào danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Liên quan đến vấn đề xếp lương, cử tri là giáo viên bậc mầm non trên địa bàn thành phố Ngã Bảy, phản ánh: Luật Giáo dục 2019 quy định, trình độ chuẩn của giáo viên mầm non ít nhất là tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và có lộ trình sẽ sắp xếp lương theo vị trí việc làm tương ứng với trình độ chuyên môn thay cho việc xếp lương theo hạng chức danh nghề nghiệp.

Tuy nhiên, trên thực tế giáo viên mầm non đã trúng tuyển đạt trình độ chuẩn theo quy định (cao đẳng sư phạm mầm non hoặc có giáo viên đạt trình độ đại học sư phạm mầm non), nhưng lại xếp lương theo hạng chức danh nghề nghiệp hạng thấp nhất (hạng IV, hệ số lương 1.86) của bậc trung cấp sư phạm mầm non được quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ.

Việc xếp lương như trên cho thấy không đúng chuẩn về đào tạo chuyên môn theo vị trí việc làm (cao đẳng hoặc đại học). Vậy nên, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm giải quyết vấn đề này nhằm đảm bảo sự công bằng, thống nhất trong thực hiện pháp luật, tạo điều kiện để giáo viên mầm non an tâm với nghề.

Ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm của cử tri tỉnh Hậu Giang, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trước đây, theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005 thì trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non là trung cấp sư phạm, do đó giáo viên mầm non mới được tuyển dụng. Dù có trình độ đào tạo cao đẳng, đại học thì vẫn bổ nhiệm vào hạng IV và xếp hệ số lương 1,86.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri và thực hiện Luật Giáo dục năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thay thế Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ.

Theo đó, giáo viên mầm non hạng III (có trình độ cao đẳng) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89), giáo viên mầm non hạng II (có trình độ đại học) được áp dụng từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98, giáo viên mầm non hạng I (có trình độ đại học) được áp dụng từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.

GIA NGUYỄN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>