Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh

03/10/2019 | 19:27 GMT+7

Báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết các đơn vị, địa phương rất quan tâm bảo hộ công dân.

Canh giữ biển đảo quê hương.

Theo đó, các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ tiến hành các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tính mạng và tài sản của ngư dân, hỗ trợ ngư dân ta trong các hoạt động nghề cá trên biển. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước có liên quan và chỉ đạo cơ quan đại diện ở nước ngoài tiến hành các biện pháp hỗ trợ ngư dân về nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của ngư dân bị nước ngoài bắt giữ. Đồng thời, triển khai các biện pháp đấu tranh ngoại giao cần thiết trước các trường hợp nước ngoài không đối xử nhân đạo, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với ngư dân ta.

Về bố trí lực lượng, quan hệ phối hợp và chế độ chính sách đối với các lực lượng trên biển. Bộ Quốc phòng đã và đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng, triển khai thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp đã ký về công tác phối hợp giữa các lực lượng trong, ngoài quân đội làm nhiệm vụ trên biển, đảo nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của tổ quốc, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống tội phạm trên biển, bảo vệ môi trường biển, đảo và bảo vệ nguồn lợi hải sản.

Các lực lượng (Hải quân, Cảnh sát Biển, Bội đội Biên phòng) thực hiện tốt chức năng tham mưu trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến khai thác, bảo vệ biển, đảo; bổ sung, hoàn thiện cơ chế quản lý của Nhà nước đối với các lực lượng hoạt động, khai thác trên biển; chủ trì trong tổ chức xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, phối hợp địa phương, các cơ quan liên quan, các cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản tổ chức tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật về biển và hiệp đồng với các lực lượng chức năng trong việc quản lý vùng biển và bảo đảm an ninh trật tự trên biển, xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố ven biển, các huyện đảo vững chắc, đặc biệt trên hướng chủ yếu, địa bàn trọng điểm để phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện Kết luận số 35 ngày 05/9/2018 của Bộ Chính trị về xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan xây dựng đề án về xây dựng hải đội dân quân biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới trình Chính phủ phê duyệt. Nội dung cơ bản là việc xây dựng các hải đội dân quân biển phải quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc, tuân thủ hiến pháp, pháp luật; có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, coi trọng chất lượng chính trị, có tổ chức, biên chế phù hợp; kết hợp nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo với phát triển kinh tế biển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ xung đột vũ trang trên biển.

Về hợp tác quốc tế, Việt Nam cũng đã thiết lập cơ chế Ủy ban liên hợp nghề cá/Nhóm công tác để triển khai hợp tác song phương trong lĩnh vực thủy sản với các nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Brunei, Philippines và Campuchia...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã và đang tập trung chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai một số giải pháp về tiếp tục tăng cường xây dựng lực lượng thực thi pháp luật theo hướng hiện đại, đồng bộ, không ngừng củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân khu vực biển; đảm bảo năng lực xử lý các tình huống liên quan đến việc triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về thủy sản của Trung ương và địa phương, giữ vững độc lập chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích của quốc gia trên các vùng biển...

T.T tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>