Thực hiện tốt việc thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết

01/12/2019 | 12:58 GMT+7

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh tới đây, các ban HĐND tỉnh đã nỗ lực thực hiện công tác thẩm tra để đảm bảo các tờ trình, dự thảo nghị quyết khi được thông qua có tính khả thi cao và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân.

Quang cảnh buổi thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

Thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết là hoạt động rất quan trọng bảo đảm cho nghị quyết được ban hành sát, đúng, phù hợp, vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh rất quan tâm chỉ đạo các ban thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác này trước mỗi kỳ họp.

Theo đó, trên cơ sở nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết của cơ quan tham mưu, thành viên các ban HĐND tỉnh dành thời gian để xem xét, nghiên cứu các tài liệu liên quan, xác định rõ đối tượng, phạm vi mà tờ trình, dự thảo nghị quyết tác động. Công việc này được tiến hành khẩn trương, liên tục, khai thác từ nhiều nguồn thông tin, đảm bảo trung thực, chính xác, khách quan, toàn diện, có đối chiếu và kiểm chứng.

Do có bước chuẩn bị từ trước nên tại cuộc họp thẩm tra của các ban có nhiều góp ý cụ thể, xác đáng, dựa trên các văn bản quy định hiện hành và điều kiện thực tế ở địa phương. Qua đó, giúp cơ quan tham mưu có thêm cơ sở bổ sung hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Mới đây, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thực hiện tốt việc thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

Cụ thể, khi thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16 ngày 5-7-2012 về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh, các thành viên trong ban góp ý cơ quan tham mưu cần bổ sung thêm phần căn cứ và điều chỉnh một số nội dung, hình thức cho phù hợp.

Ông Đặng Cao Trí, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, cho biết, việc bãi bỏ Nghị quyết số 16 là cần thiết vì qua thời gian thực hiện tỉnh chưa có nhiều nguồn lực để đầu tư như mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, cơ chế pháp lý của nghị quyết này đã không còn phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công hiện hành. Do đó, ban thống nhất trình tờ trình, dự thảo nghị quyết này tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh. Đồng thời, đề nghị cơ quan tham mưu bổ sung, điều chỉnh các nội dung đã được góp ý.

Còn Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cũng thực hiện có chất lượng việc thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết được giao. Qua thẩm tra, tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, các thành viên của ban đánh giá cơ quan tham mưu đã thực hiện tốt trình tự xây dựng tờ trình, dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, các thành viên cũng đóng góp một số ý kiến để hoàn thiện nội dung tờ trình, nhất là tạo ra sự thống nhất chung về nguồn kinh phí dùng để thực hiện.

Từ kết quả thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất trình tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh. Đồng thời, đề nghị cơ quan tham mưu tiếp thu, bổ sung ý kiến đóng góp của đại biểu để sớm hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Ngoài tờ trình, dự thảo nghị quyết trên, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh còn thẩm tra dự thảo nghị quyết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 của tỉnh…

Đối với Ban Pháp chế HĐND tỉnh, qua thẩm tra đã thống nhất trình 3 tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp cuối năm gồm: tờ trình, dự thảo nghị quyết giao biên chế sự nghiệp, số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000 và số lượng người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh năm 2020; tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực; tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định về số lượng và mức phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ, công an viên ở xã, phường, thị trấn.

Trên cơ sở nội dung dự thảo các tờ trình, nghị quyết, các thành viên Ban Pháp chế đề nghị cơ quan tham mưu cần điều chỉnh một số mục về hình thức, căn cứ pháp lý đảm bảo phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

Thực hiện tốt công tác thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới là tiền đề để nghị quyết khi triển khai vào thực tế phát huy tốt hiệu quả xây dựng và phát triển tỉnh nhà…

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>