Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định

25/03/2022 | 08:21 GMT+7

Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, giai đoạn từ ngày 1-7-2016 đến 1-7-2021, Đoàn tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng quy định.

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Châu Thành.

Theo đó, trong kỳ Đoàn và các ĐBQH tỉnh thực hiện đúng các quy định của Luật Tiếp công dân; Nghị quyết số 759/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII; Quy chế phối hợp tiếp công dân giữa Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trong kỳ, Đoàn tiếp 232 lượt công dân/232 vụ việc, trong đó, tiếp định kỳ được 38 lượt công dân, tiếp thường xuyên được 194 lượt công dân, có 1 đoàn đông người (5 người). Nội dung khiếu nại, phản ánh đa số liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, về các quy định pháp luật và được ĐBQH, công chức trực tiếp công dân giải thích, hướng dẫn thỏa đáng.

Qua tiếp dân, đơn vị cũng ghi nhận những vấn đề phản ánh, kiến nghị của công dân để yêu cầu cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết đến Đoàn, công dân theo luật định.

Đoàn cũng nhận 459 đơn, trong đó đơn khiếu nại là 373 (chiếm 81%); tố cáo là 51 đơn; phản ánh, kiến nghị là 35. Qua phân loại, đơn thuộc lĩnh vực tư pháp 176 đơn; lĩnh vực hành chính 283 (chiếm 62%).

Nội dung khiếu nại, tố cáo được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội và Đoàn xoay quanh một số lĩnh vực: tư pháp, hành chính, dân sự; công dân yêu cầu xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; đề nghị xem xét lại việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; khiếu nại, tố cáo hành vi hành chính của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; khiếu nại việc thu hồi đất và các chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với người có đất bị thu hồi…

Về khiếu nại đối với bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, qua công tác tiếp nhận đơn khiếu nại các bản án cho thấy, có một số sai sót về quy trình, thủ tục tố tụng cũng như công tác thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, công tác xét xử chưa đảm bảo tính khách quan…

Đối với các đơn tố cáo chủ yếu là tố cáo việc sai sót về quy trình của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, vi phạm những quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, Đoàn còn tiếp nhận một số đơn, thư kiến nghị, phản ánh của công dân với nội dung chủ yếu là góp ý về việc xây dựng chính quyền.

Trong kỳ báo cáo, Đoàn chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền và hướng dẫn được 217 đơn, trong đó đã chuyển các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, có văn bản trả lời 116/116 đơn; hướng dẫn, giải thích 101 đơn; xếp lưu 219 đơn do có nội dung trùng lắp, gửi đến nhiều cơ quan chức năng, đơn hết thời hiệu, đơn đã được các cơ quan xem xét giải quyết đúng quy định pháp luật, đơn nặc danh,…

Đoàn cũng tổ chức giám sát trực tiếp đối với 8 trường hợp theo đơn khiếu nại của công dân tại xã Phương Bình và Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp; phường Bình Thạnh, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ; thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A; thị trấn Ngã Sáu, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành; thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy. Qua giám sát, Đoàn đề nghị cơ quan chức năng phải khẩn trương trả lời bằng văn bản và thông báo kết quả giải quyết cho Đoàn theo quy định pháp luật.

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Tiếp công dân

 

Qua thực tiễn áp dụng pháp luật tiếp công dân, Đoàn đề nghị Quốc hội đưa vào giải thích từ ngữ “về một nội dung” đối với các trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người để thống nhất thực hiện.

Đề nghị tách quyền, nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thành 2 nội dung: Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, kiến nghị, phản ánh và quyền, nghĩa vụ của người tố cáo.

Cần quy định rõ việc tiếp công dân khiếu nại, tố cáo với kiến nghị, phản ánh; việc tiếp công dân của người đứng đầu với việc tiếp công dân của công chức, giữa việc tiếp công dân thường xuyên với việc tiếp công dân theo yêu cầu khẩn thiết đối với vụ việc phức tạp, có nhiều người tham gia.

Đề nghị bổ sung quy định hướng dẫn chi tiết về việc cử đại diện trong các tình huống khác nhau khi khiếu nại, tố cáo đông người.

 

K.L tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>