Trả lời kiến nghị của cử tri

07/10/2022 | 08:11 GMT+7

Cử tri kiến nghị:

Đề nghị Trung ương xem xét điều chỉnh, bổ sung quy định về chế độ tiền lương cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, vì hiện tại mức hỗ trợ rất thấp, không đủ trang trải ổn định cuộc sống, nên tình trạng nghỉ việc của cán bộ cơ sở ngày càng nhiều. Đối với cấp xã, cần bổ sung thêm các chức danh vào biên chế như: tuyên giáo, dân vận, kiểm tra đảng và tổ chức đảng, vì thường các chức danh này đều là cấp ủy viên của xã.

Thực hiện “nhiệm vụ kép”, cán bộ tuyên giáo - dân vận Đảng ủy phường I (phải), thành phố Vị Thanh rất nỗ lực để hoàn thành công việc được giao.

Bộ Nội vụ trả lời:

Về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

Theo quy định tại Nghị định số 92 ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 34 ngày 24/4/2019 của Chính phủ) thì người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không thuộc đối tượng hưởng lương mà được hưởng chế độ phụ cấp do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định. Trong quá trình thực hiện Nghị định số 34 nêu trên đã phát sinh nhiều bất cập, Bộ Nội vụ đang tổng hợp, nghiên cứu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và cử tri, trong đó có cử tri tỉnh Hậu Giang để trình cấp có thẩm quyền xem xét hoàn thiện thể chế về số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố cho phù hợp.

Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành của pháp luật, đề nghị tỉnh Hậu Giang thực hiện số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 34 ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Thông tư số 13 ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Về bổ sung các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã:

Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã đã được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Đồng thời, theo quy định tại điểm 17.1 khoản 17 Hướng dẫn số 01 ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng đã quy định tổ chức cơ sở đảng không thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc, cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác văn phòng, tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra; các thành viên đều kiêm nhiệm.

Theo đó, việc bổ sung các chức danh tuyên giáo, dân vận, kiểm tra đảng và tổ chức đảng là cán bộ, công chức cấp xã như kiến nghị của cử tri phải trên cơ sở sửa đổi Hướng dẫn này và Luật Cán bộ, công chức hiện hành.

Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền khi Ban Bí thư có chủ trương sửa đổi Hướng dẫn số 01 và Quốc hội có chủ trương sửa đổi Luật Cán bộ, công chức.

Cử tri kiến nghị:

Tại Điều 54, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 có quy định, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu đủ điều kiện về độ tuổi. Kiến nghị xem xét giảm thời gian đóng BHXH xuống còn 15 năm, tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi được thụ hưởng chính sách này.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Về thời gian đóng BHXH theo quy định tại Luật BHXH năm 2014 để đủ điều kiện hưởng lương hưu là có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên (riêng trường hợp lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH thì phải có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH).

Hiện nay, quy định về điều kiện hưởng lương hưu thực hiện theo Điều 169, khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135 ngày 18/11/2020 của Chính phủ; theo đó, điều kiện về thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu vẫn giữ như quy định tại Luật BHXH năm 2014.

Với vai trò của cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH cho người lao động theo quy định của pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH. Nội dung kiến nghị sửa đổi chính sách nêu trên vượt quá thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam xin tiếp thu để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về BHXH.

K.L tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>