Trả lời kiến nghị của cử tri

26/06/2020 | 08:00 GMT+7

Sà lan mắc cạn trên kênh xáng Xà No đoạn qua địa bàn thành phố Vị Thanh. Ảnh: T.T

Cử tri kiến nghị:

Chương trình cho vay mua nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 ngày 20-10-2015 của Chính phủ chính thức khởi động từ đầu tháng 4-2018, tuy nhiên, đến thời điểm này việc phát triển nhà ở xã hội mới chỉ đạt khoảng 33% so với mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Nguyên nhân là do vốn ngân sách hỗ trợ cho Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2018-2020 hơn 1.300 tỉ đồng/9.000 tỉ đồng chỉ đáp ứng khoảng 14% so yêu cầu của Ngân hàng Chính sách xã hội dẫn đến tình trạng nhiều người thu nhập thấp không tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi này. Mặt khác, chủ đầu tư cũng hạn chế nguồn lực nên xây dựng cầm chừng dẫn đến tình trạng chậm tiến độ, gây lãng phí.

Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ vướng mắc việc thực hiện chương trình trên.

Bộ Xây dựng trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15, khoản 2 Điều 33 Nghị định số 100/2015 thì trong giai đoạn 2015-2020, Ngân hàng Chính sách xã hội chưa thực hiện cho vay đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Nguồn vốn dành cho phát triển nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội hiện nay chỉ dành cho người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội vay.

Năm 2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phân bổ cho Ngân hàng Chính sách xã hội 1.163 tỉ đồng để cho vay ưu đãi nhà ở xã hội từ nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2018-2020. Tuy nhiên, đến nay nguồn vốn này cũng mới chỉ đáp ứng được 13% nhu cầu vốn theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội (riêng năm 2018 mới chỉ cân đối được 500/1.163 tỉ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay ưu đãi, chưa bố trí được nguồn vốn cấp bù lãi suất cho vay cho các ngân hàng thương mại).

Nhằm tiếp tục thực hiện chính sách cho vay ưu đãi đối với nhà ở xã hội, theo nội dung Văn bản số 9221 ngày 11-12-2019 thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ giao 1.000 tỉ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội. Tại Quyết định số 1706 ngày 29-11-2019, Thủ tướng Chính phủ đã giao 1.000 tỉ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho Ngân hàng Chính sách xã hội. Nguồn vốn này sau khi được giải ngân sẽ góp phần giải quyết các vướng mắc về phát triển nhà ở xã hội hiện nay.

Cử tri kiến nghị:

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có kênh xáng Xà No là tuyến giao thông đường thủy nội địa phục vụ các phương tiện vận tải hàng hóa, trong đó có phương tiện tải trọng lớn thường xuyên lưu thông qua lại nhưng hiện nay lòng kênh bị cạn và thiếu các biển báo.

Cử tri kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đưa vào kế hoạch nạo vét và lắp đặt các biển bảo trên tuyến kênh này nhằm khơi thông dòng chảy, đảm bảo các phương tiện thủy nội địa lưu thông an toàn.

Bộ Giao thông Vận tải trả lời

Theo quy định tại Thông tư số 46 ngày 29-12-2016 của Bộ Giao thông Vận tải thì kênh Xà No đoạn từ ngã ba rạch Cái Nhất dài 39,5km được phân cấp III kỹ thuật, luồng có thể khai thác hiệu quả với đoàn sà lan 2x400 tấn và phương tiện thủy nội địa có trọng tải đến 300 tấn (theo TCVN 5664:2009 về Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa).

Tuyến kênh Xà No hiện được bố trí tổng số 147 báo hiệu đường thủy nội địa, trong đó có 105 báo hiệu trên bờ, 32 báo hiệu trên cầu, 108 đèn báo hiệu, hệ thống báo hiệu trên luồng cơ bản đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa cho phương tiện thủy lưu thông trên luồng.

Trong năm 2016, 2017, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức nạo vét các đoạn cạn trên tuyến kênh Xà No để đảm bảo cho các phương tiện được lưu thông an toàn, thông suốt trên tuyến, cụ thể như sau:

Năm 2016: Nạo vét đoạn từ km29+000 đến km39+500 với chuẩn tắc nạo vét BL = 25m; cao độ đáy thiết kế Z = -3,4m (hệ cao độ nhà nước), m = 2,5;

Năm 2017: Nạo vét đoạn từ km 9+000 đến km 29+000, với chuẩn tắc nạo vét BL = 25m; cao độ đáy thiết kế Z = -3,1m (hệ cao độ nhà nước), m = 2,5.

Thời gian tới, để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa trên tuyến kênh Xà No, nâng cao năng lực khai thác đường thủy nội địa, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khu vực, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tăng cường quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia, kịp thời phát hiện nguy cơ gây mất an toàn giao thông đường thủy để giải quyết kịp thời theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng thời, trong quá trình xây dựng, lập kế hoạch nạo vét duy tu hàng năm, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phải kiểm tra hiện trạng tuyến luồng, trên cơ sở nguồn ngân sách nhà nước được giao báo cáo, đề xuất Bộ Giao thông Vận tải xem xét việc nạo vét duy tu đảm bảo giao thông trên tuyến kênh này theo quy định.

T.T tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>