Trao đổi cụ thể với cử tri Hậu Giang về các kiến nghị đối với thương binh

02/02/2023 | 18:40 GMT+7

Thành phố Ngã Bảy chi trả chế độ một lần cho đối tượng chính sách.

Cử tri kiến nghị

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét điều chỉnh, bổ sung quy định cho các đối tượng là thân nhân của thương binh 3/4 và 4/4 được hưởng chế độ bảo hiểm y tế như thân nhân của thương binh 1/4 và 2/4 và xem xét hạ tỷ lệ tổn thương từ 21% xuống còn 15% để được công nhận là thương binh.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời

Về kiến nghị xem xét điều chỉnh, bổ sung quy định cho các đối tượng là thân nhân của thương binh 3/4 và 4/4 (tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 61%) được hưởng chế độ bảo hiểm y tế

Theo quy định hiện hành tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp lệnh số 02/2020 UBTVQH14) và Nghị định số 131 ngày 30/12/2021 của Chính phủ thì thân nhân của thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được Nhà nước mua bảo hiểm y tế cho cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

Quy định trên đã được điều chỉnh mở rộng so với quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với thân nhân thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên).

Căn cứ tổng thể các chính sách an sinh xã hội nói chung, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng nói riêng và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước chưa có cơ sở để thực hiện mở rộng chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 61% trong giai đoạn hiện nay.

Về kiến nghị xem xét hạ mức tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% xuống còn 15% để được công nhận là thương binh

Trợ cấp ưu đãi người có công được xây dựng căn cứ mức độ đóng góp, hy sinh của từng diện đối tượng, phù hợp với khả năng kinh tế, ngân sách của đất nước trong từng thời kỳ và cân đối trong tổng thể hệ thống chính sách xã hội nói chung. Trên cơ sở đó, chính sách hiện hành được chia thành 02 nhóm: nhóm đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng và nhóm đối tượng hưởng trợ cấp một lần.

Nhóm đối tượng người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hằng tháng căn cứ tỷ lệ tổn thương cơ thể theo quy định gồm: Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 41% trở lên; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên.

Nhóm đối tượng chính sách xã hội hưởng trợ cấp hằng tháng căn cứ tỷ lệ tổn thương cơ thể theo quy định gồm: Người bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ; Người bị tai nạn lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo hiểm xã hội.

Như vậy, mức khởi điểm được hưởng trợ cấp hằng tháng của thương binh đã thuộc diện thấp nhất trong các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội nói chung và các đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi người có công nói riêng.

Vì vậy, không có cơ sở giảm tỷ lệ tổn thương cơ thể (tỷ lệ mất sức lao động) trong xếp hạng thương binh để xem xét giải quyết trợ cấp hằng tháng theo kiến nghị của cử tri.

K.L tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>