Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh: Tham mưu kịp thời - thực hiện tốt nhiệm vụ

13/12/2019 | 08:07 GMT+7

Năm 2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh bám sát chương trình hoạt động của Đoàn và chức năng, nhiệm vụ được giao; đã chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết công việc kịp thời, có chất lượng; đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động đã có sự cố gắng, có ý thức trách nhiệm trong công việc...

Lãnh đạo Đoàn và ĐBQH tỉnh trao đổi công việc với Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tham mưu kịp thời

Trong đó, đã duy trì tốt mối quan hệ phối hợp hoạt động với Văn phòng HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan liên quan và cơ quan thông tấn báo chí trong các hoạt động của Đoàn ĐBQH.

Về công tác xây dựng pháp luật, đã đổi mới cách thức tham mưu tổ chức lấy ý kiến đánh giá, chú trọng hơn đến nhóm đối tượng chịu sự điều chỉnh của dự thảo luật; chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch giám sát, theo dõi, lựa chọn những lĩnh vực, vấn đề mang tính dư luận, ảnh hưởng đến người dân để giám sát hoặc kiến nghị Quốc hội đưa vào chương trình giám sát.

Quan tâm mở rộng chủ thể tham gia cùng ĐBQH trong đợt tiếp xúc cử tri, có nghiên cứu, khảo sát thực tế phục vụ cho việc lựa chọn những địa bàn, lĩnh vực ảnh hưởng đến người dân để tổ chức tiếp xúc. Công tác ghi nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri được đổi mới, đáp ứng yêu cầu và sự hài lòng của cử tri.

Lãnh đạo Văn phòng cũng duy trì phân công công chức trực tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đúng theo quy định.

Những kết quả cụ thể

Đã tham mưu lãnh đạo Đoàn ĐBQH phối hợp với UBND tỉnh, lực lượng vũ trang và một số ngành liên quan tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với 15 dự thảo luật để Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 và thứ 8.

Tham mưu, phục vụ cho lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh triển khai và thực hiện giám sát 5 chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị kể từ khi Luật Đất đai có hiệu lực đến hết năm 2018”; “Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”...

Phối hợp tổ chức cho ĐBQH tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7, thứ 8 với 30 điểm tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, có 5.896 lượt cử tri tham dự, ghi nhận được 276 lượt ý kiến, kiến nghị và tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Bên cạnh đó, sau các đợt tiếp xúc cử tri, Văn phòng đã tham mưu với lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh phân loại và gửi đến các bộ, ngành Trung ương và địa phương những nhóm vấn đề cử tri quan tâm. Nội dung kiến nghị của cử tri đề cập đến hầu hết các lĩnh vực, được các bộ, ngành trả lời, các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được đăng, phát trên báo, đài địa phương…

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đánh giá, tuy đạt nhiều kết quả nhưng công tác tham mưu, phục vụ chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động Quốc hội.

Như việc tham mưu lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo luật để Quốc hội xem xét thông qua tại các kỳ họp của Quốc hội chưa ghi nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhất là đối với các luật chuyên ngành. Nguyên nhân là do đội ngũ các chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực pháp luật của tỉnh còn ít, chỉ dừng lại ở việc lấy ý kiến đối với các sở, ban, ngành liên quan, nên đôi lúc chất lượng ý kiến đóng góp chưa cao.

Công tác tiếp nhận đơn thư công dân gửi đến Đoàn ĐBQH ngày càng nhiều, dẫn đến chi phối và tốn nhiều thời gian để xử lý. Vì vậy, còn vài trường hợp xử lý đơn thư của dân còn chậm so quy định.

Phát huy kết quả đạt được

Năm 2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phối hợp chặt cùng các sở, ngành, địa phương tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo luật; tham dự các hội nghị ĐBQH chuyên trách thảo luận về một số dự thảo luật theo chương trình xây dựng luật, pháp luật năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, tham mưu cho lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các dự thảo luật báo cáo về Văn phòng Quốc hội đảm bảo thời gian quy định.

Phục vụ tốt hơn ĐBQH tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát theo chương trình, kế hoạch của Ủy ban Thường Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội.

Tham mưu lãnh đạo Đoàn giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến tại các kỳ họp Quốc hội; giám sát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, HĐND tỉnh.

Cùng với đó, Văn phòng tiếp tục tham mưu tổ chức và phục vụ hiệu quả tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử trước và sau kỳ họp thứ 9 và thứ 10; tạo điều kiện để các vị ĐBQH mở rộng phạm vi và địa bàn tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, nhóm đối tượng mà đại biểu quan tâm, nhất là việc tiếp xúc cử tri ở một số địa bàn cử tri có nhiều bức xúc.

Kịp thời tổng hợp báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo thời gian quy định.

Bên cạnh đó, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc cử tri đầy đủ, gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; theo dõi, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổng hợp các văn bản trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri của các bộ, ngành chuyển cho Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, UBMTTQ Việt Nam tỉnh trả lời theo quy định.

Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát đối với một số vụ việc đã gửi đến các cơ quan thuộc thẩm quyền nhưng chưa có thông báo kết quả xử lý theo yêu cầu của Đoàn ĐBQH hoặc chọn giám sát vụ việc gây bức xúc trong Nhân dân...

T.T tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>