• THÔNG BÁO: Tuyển dụng cán bộ năm 2019
 • 06:35, 12/04/2019
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang tổ chức thi tuyển cán bộ năm 2019, cụ thể như sau:
 • Thông báo đấu giá tài sản
 • 09:14, 08/04/2019
 • TS của Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp - ấp Mỹ Lợi, TT.Cây Dương, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang. TS ĐG là:
 • CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẬU GIANG: THÔNG BÁO
 • 07:23, 02/04/2019
 • Thực hiện theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương về điều chỉnh mức giá bán điện bình quân và quy định giá bán điện kể từ ngày 20/3/2019,
 • Thông báo
 • 08:49, 21/03/2019
 • Truy tìm chủ sở hữu xe môtô, gắn máy vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ