• THÔNG BÁO: Đề nghị nộp trả ngân sách nhà nước
  • 07:40, 07/12/2018
  • Căn cứ Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp Hậu Giang (viết tắt là “Ban QLDA”);