• THÔNG BÁO
 • 08:38, 20/04/2020
 • Tìm người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện xe mô tô 2 bánh vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã quá thời hạn tạm giữ.
 • THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH
 • 08:23, 08/04/2020
 • - Tên gói thầu: Cung cấp và thi công lắp khung kèo thép có khẩu độ 33,5m, mái lợp tole, cột thép công trình Trung tâm thương mại Hồng Phát, có diện tích xây dựng: 33,5m x 78m (kể cả khung có sẵn, khung qua sử dụng hoặc khung mới toàn bộ).
 • THÔNG BÁO MỜI THẦU
 • 06:53, 06/03/2020
 • Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Cầu cảng thuộc dự án Kho cảng đầu mối xăng dầu Hậu Giang
 • THÔNG BÁO MỜI CHÀO
 • 10:36, 04/03/2020
 • Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-SH1PP ngày 06/02/2020 của Trưởng ban QLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác “Thu gom, xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao cho NMNĐ Sông Hậu 1”;
 • Thông báo di dời Nghĩa trang Cộng Hòa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
 • 08:55, 24/12/2019
 • Căn cứ Thông báo số 837-TB/TU, ngày 16/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ tái định cư và phương án bố trí nguồn vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên;